dinsdag 29 september 2015

Prachtige portretten van bevolking Moddergat

Een digitaal foto-album van Hilda Bouta bevat een bonte verzameling van karakteristieke koppen van bewoners van Moddergat.

Bewoners Moddergat rond 1950
Ergens (vermoedelijk) halverwege de vorige eeuw (1935-1965?) werden de bewoners van het vissersdorp aan de kust van Noordoost-Friesland voor de gemeente Westdongeradeel op de gevoelige plaat vastgelegd. Het geeft daarmee een indrukwekkend tijdsbeeld van een bevolking die door de harde elementen der natuur eeuwenlang geteisterd is, maar met vallen en opstaan overleefd heeft.
Nu, ruim 65 jaar later, zullen weinigen van de mensen die toen in de bloei van hun leven waren nog onder de levenden zijn.
Als u zelf voorouders in Moddergat heeft of er zelfs vandaan komt, zult u ongetwijfeld de gezichten herkennen evenals de bekende familienamen als Groen, Schregardus, Basteleur, Mans, Vanger en Post.

Via de Indexen op onze website hebben we de namen van de geportretteerden in een pdf-bestand voor u op een rijtje gezet en een klein formaat van de pasfoto's erbij opgenomen.

Mocht u een familielid herkennen of zelf een aanvulling hebben, laat het ons dan weten zodat we u in contact kunnen brengen met Hilda!

vrijdag 25 september 2015

De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen

Het herfstnummer van 2015 van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 119, heeft als
coververhaal 'Dokkumer zeeheld in Slag bij Kamperduin'. Tijdens deze zeeslag in 1797 was Dooitzen Eelkes Hinxt kapitein op de Beschermer. Nykle Dijkstra heeft hiermee een prachtig verhaal tot in detail uitgezocht en beschreven!

Wibo Boswijk beschrijft in zijn artikel 'Een Friese love story in de 17e eeuw' de aankoop van 17e eeuwse Friese portretschilderijen en het bijzondere verhaal van Lisck van Eysinga en Hessel van Meckema wat daaraan gekoppeld is. Er is zelfs een link met de beroemde astronoom Tycho Brahe!

Eendenkooienkenner Gerard Mast verwonderde zich al langer over hoe het nu zat met die zilveren knoopjes met daarop vogeltjes. Op een veiling kocht hij een samengestelde band en zocht de achtergronden uit. Een artikel in het Fries voor de liefhebbers!

Over graftrommels in Dantumadeel worden we bijgepraat door Kor Postma.
Hilda Bouta heeft een nieuwe serie opgepakt met oude foto's van familieleden tijdens de Eerste Wereldoorlog en Piet de Haan haalt weer een bijzondere analyse uit de Diaconierekeningen.

Onze vaste rubrieken staan ook weer vol met onderhoudende verhalen en verrassende foto's.

Zo is De Sneuper 119 weer gevuld met voor elk wat wils en gevarieerde artikelen, waar de volgende keer misschien ook uw onderzoek of tekst tussen kan staan. Want wij blijven afhankelijk van de kopij van onze leden. Stuur dus vooral uw bijdrage in!
Dat en nog veel meer in dit nummer van De Sneuper dat binnenkort bij de leden op de mat valt (en u kunt ook een digitale versie als gratis extra krijgen, laat het ons weten!):

Inhoudsopgave:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
- ‘Der helden lauwerkroon' voor Hinxt, Nykle Dijkstra
- Graftrommels in Dantumadiel, Kor Postma
- Fugeltjeknopen, ferwurke ta hingsel, Gerard Mast
- Friese love story uit de 17e eeuw, Wibo Boswijk

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
- De familie Egas uit Holwerd, deel 3 en slot, Klaas Egas

 
RUBRIEKEN & COLUMNS
- COLUMN: Je mutte mar hoare...,Ihno Dragt

- HERALDIEK: wapen en vlag van Holwerd en Jouswier, Rudolf Broersma

- Veldpost WO I: Een doodgewone Jan Soldaat, Hilda Bouta
- Diaconierekeningen: Men werd niet oud, Piet de Haan

 
DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
- Tweede boek over 4H-Dorpen 'Neat is foar ivich', Mient Hof
- INGEBOEKT: Vrouwenbrieven uit 1600 - 1800
, Hans Zijlstra 
- WEBSITE & -BLOG: Zilverwerk & scheepswrak, Hans Zijlstra
- Herdruk Geschiedenis van Dokkum. U kunt nog intekenen!

Op de Praatstoel 2: verhalen uit NOF. Bestel dit fantastische boek (leuk als kadootje)! Slechts 20 euro voor ruim 400 pagina's hardcover (plus verzendkosten 6,75 ivm dikte boek. Af te halen in Dokkum, Oosternijkerk en Amsterdam zonder verzendkosten).
U kunt ook nog met korting intekenen op het unieke boek Geschiedenis van Dokkum!
 
Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar) via dit online formulier. 

Onze najaars-ledendag is op zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland. 

donderdag 24 september 2015

Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0

Van onze verslaggever Jacob Roep

Woensdag 23 september 2015 werd de vernieuwde website van AlleFriezen gepresenteerd in het provinciehuis in Leeuwarden. Om 14.25 werd de vernieuwde website door de bekende skûtsjeskenner Klaas Jansma gelanceerd. Dit is de derde versie van de genealogische website sinds het in 2007 werd opgericht. In tussentijd heeft het bedrijf Picturae en hun dochterbedrijf Vele Handen, dankzij de financiële steun en hulp van Friese gemeentes, instellingen en vrijwilligers, ruim 13 miljoen aktes ontsloten die nu via de nieuwe website raadpleegbaar zijn.
Klaas Jansma lanceert AlleFriezen


Onder andere Tresoar heeft veel geld en gegevens voor de nieuwe website beschikbaar gesteld. Veel collecties die al via de website van Tresoar doorzocht konden worden,  zijn nu ook via AlleFriezen.nl op te vragen. Onder ‘bronnenoverzicht’ vindt u een overzicht van deze collecties. Uiteindelijk is het streven om van AlleFriezen “het genealogische platform en historische databank van Friesland” te maken. Met de vernieuwde website is een grote stap in die richting gezet.

Verbeteringen
Wim Karels van Picturae demonstreerde hoe de nieuwe website van AlleFriezen qua vorm en techniek is vernieuwd. Zo past de weergave van de website zich aan op het apparaat (mobiel, tablet) waarmee je het bekijkt (responsive). Ook is de zoekbalk nu prominent op de website aanwezig en zoekt het op verschillende variaties van stamnamen.
Als u dus een naam intypt als ‘Meters’ worden ook de varianten met dubbel –e ‘Meeters” getoond. Ook kunnen de zoekresultaten verfijnd worden met een tijdbalk waarmee u dus met een paar muisklikken uw de onderzoekersperiode kunt aanpassen. Verder kunt u bij ‘uitgebreid zoeken’ voor een lange lijst met rollen kiezen, voor zowel één als twee personen. Zo kunt u verschillende bronnen raadplegen. Tot slot kunt u de scans nu in een grotere weergave bekijken en eenvoudig via pijltoetsen doorbladeren.
Met de vernieuwde weergave hoopt Picturae onder meer dat Friese gemeentes meer collecties via AlleFriezen zullen ontsluiten.

Open data
Nadat de vernieuwingen van AlleFriezen waren besproken, nam gemeentearchivaris Rienk Jonker van Leeuwarden het woord. Hij vertelde over de nieuwe archiefwet van het hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet is in juli 2015 in werk getreden en is een broertje van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De nieuwe wet houdt in dat overheidsinstellingen voortaan op verzoek van de burger of een vereniging haar gegevens (data) ter beschikking kan stellen. Daarbij mag zij niet vragen waarvoor de gegevens gebruikt zullen worden.
Met de nieuwe wet hoopt de regering openbaarheid, transparantie en inzicht te bevorderen. De burger betaalt immers deels voor de gegevens waarover de overheid beschikt en om die reden zou hij die ook moeten kunnen hergebruiken. Daarnaast is er ook een economisch motief: de ‘open data’ zouden ook voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. Ook bedrijven zoals die van Bob Coret zouden deze gegevens dus kunnen gebruiken.
De vernieuwde wetgeving zorgt voor de nodige (juridische) veranderingen voor verenigingen en open data websites als AlleFriezen. Rienk Jonker kon niet concreet vertellen wat dit voor veranderingen zijn. Wel is het duidelijk dat overheidsinstellingen, musea, bibliotheken e.d. naar manieren moeten zoeken hoe ze de open data aan burgers en verenigingen beschikbaar zullen stellen.
 
Bijzonder skûtsje weer in Friesland

Na Rienk Jonkers kreeg Klaas Jansma de gelegenheid om te vertellen voor welke doeleinden een open data website als AlleFriezen gebruikt kan worden. Hij vertelde over de familie Roorda uit Sneek die de techniek beheersten om de snelste skûtsjes te bouwen. Even dreigde een skûtsje van hun hand naar Engeland te zullen verdwijnen. Gelukkig kon dit ternauwernood voorkomen worden. Verder benadrukte hij de bijzonderheid dat er van de 900 skûtsjes die de afgelopen 200 jaar gemaakt zijn er nu nog 450 over zijn. Het is een unicum dat er van dit culturele erfgoed zoveel over is. Om die reden moeten de Friezen hun best doen dit te beschermen.

Attentie voor Tjerk Tigchelaar
Aan het eind van de presentatie kreeg Tjerk Tigchelaar, voorzitter van stichting FAF (Freonen fan Argiven yn Fryslân), nog een attentie voor de inzet van de stichting FAF bij de vernieuwing van AlleFriezen. Onder andere het idee van het zoeken op stamnamen op de nieuwe website had de heer Tigchelaar bedacht.

woensdag 23 september 2015

Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen

Veel opwinding deze week over de (mogelijke) aankoop van het Rijksmuseum van twee portretten ten voeten uit van het kersverse echtpaar Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Niet alleen vanwege de schilder, Rembrandt, maar ook door het astronomische aankoopbedrag van 160 miljoen euro. De portretten werden in 1634 geschilderd.

De jonge Rembrandt maakte de portretten in het atelier van de doopsgezinde Fries Hendrick van Uylenburgh, met wiens nichtje Saskia hij getrouwd was. Haar nichtje Hendrickje van Uylenburgh was weer getrouwd met de Leeuwarder kunstschilder Wybrand de Geest.
Hoewel nog niet veel voorkomend was de pose 'ten voeten uit' zeker geen uitvinding van Rembrandt. Oorspronkelijk was het voorbehouden aan portretten van koningen en stadhouders, maar dat veranderde met de snel rijk geworden kooplieden. Het is waarschijnlijk dat zijn opdrachtgevers Rembrandt dit specifiek vroegen maar het is zelfs mogelijk dat hij naar Friese voorbeelden geschilderd heeft, zoals het portret van Doed Holdinga (Meester van het Adie Lambertsportret), Sophia van Vervou (LJ Woutersin) en de uit hetzelfde jaar 1634 stammende, veel minder zwierige, portretten door Wybrand de Geest van de Vrijheer van Ameland, Wytze van Cammingha en wederom Sophia van Vervou (1632).  Ook deze portretten zijn een imposante twee meter hoog. Let u vooral op de schoenen van de heren!

De Friese kunsthistoricus Abraham Wassenbergh, in De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw (1967), en vooral Bas Dudok van Heel in zijn essay 'Toen hingen burgers als vorsten aan de muur' in de tentoonstellingscatalogus van het Amsterdam Museum, Kopstukken, 2002, op blz. 52 gaan specifiek in op de mogelijke link tussen Rembrandt en de Friezen. Maar hoe het precies zit staat helaas niet vast. In Amsterdam werden in de jaren 1620 ook al burgers ten voeten uit geschilderd door kunstenaars als Cornelis van der Voort (wiens atelier Uylenburgh overnam) en Pickenoy, maar stilistisch lijkt de portretproductie in Uylenburghs atelier beter aan te sluiten bij de Friese portretten, aldus Dudok.
Wytze van Cammingha en Sophia van Vervou (officieel eigendom van de Van Harinxma thoe Slooten Stichting te Beetsterzwaag) zijn ook paginagroot afgebeeld op bladzijde 88 en 89 van De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw van kunsthistoricus Piet Bakker.

De voorzitter van het Mondriaanfonds, Birgit Donker, vroeg in een artikel de aandacht voor de kunstwereld in zijn algemeenheid, die juist het afgelopen jaar met stevige bezuinigingen is geconfronteerd ('laat deze twee Rembrandts het begin zijn van een renaissance van de cultuurpolitiek'). De politici zijn heel snel en opportunistisch akkoord gegaan met het voorlopig koopcontract voor de Rembrandt-schilderijen, maar zullen ze nu ook weer blijvend investeren in andere Nederlandse kunst?

Mocht de aankoop van de Rembrandt-schilderijen uiteindelijk toch niet doorgaan, dan kan het Rijksmuseum altijd nog de Friese equivalenten in bruikleen vragen van het Fries Museum. Voor zover ik weet, en tot mijn grote verbazing, heeft die de meesterwerken van Wybrand de Geest namelijk niet eens tentoongesteld maar in het depot opgeborgen!

Correctie HZ: Conservator Marlies Stoter en directeur Kris Callens laten mij via de mail weten dat de portretten van Van Cammingha en Van Vervou helemaal niet in het depot van het Fries Museum liggen! Ze zijn in particulier bezit van de Van Harinxma thoe Slooten Stichting, iets wat ik al vermeld had maar desondanks over het hoofd zag. Waarvoor excuses waarde lezers!  

Sophia van Vervou
Wytze van Camminghadinsdag 22 september 2015

Boerenbloed zet aan tot denken

In Ee en omgeving interviewde journalist Kees Kooman een aantal melkveehouders over hun ideeën omtrent schaalvergroting en de effecten die dat heeft op de natuur. Ook werden wetenschappers (zoals Theunis Piersma), politici in Brussel en andere betrokkenen bij het agrarische besluitvormingsproces gesproken. Het resultaat is vastgelegd in het interessante boek 'Boerenbloed'.

Kooman, een Hollander, woont in de voormalige boerderij (uit 1704) van Hans Wiegel, op Aldterp, net buiten de dorpskom van Ee.
En uiteraard heeft ons lid Douwe Zwart, de bekende Ee-expert, zowel foto's als informatie over de historie van de boerderijen geleverd.

Door ruilverkaveling zijn de afgelopen decennia al heel veel karakteristieke landschapselementen zoals kromme slootjes en wandelpaden verdwenen. Door het snelgroeinde raaigras uit Engeland zijn de voorheen zeer kruidenrijke weilanden veranderd in gladde biljartlakens die met regelmaat gemaaid worden voor het hooi. Met dat maaien gaan ook grote hoeveelheden nesten van weidevogels, waaronder de Kening fan e Greide, de Grutto, verloren.

Sinds het loslaten van de melkquota per 1 april 2015 zijn de boeren met een dilemma geconfronteerd: meegaan in de schaalvergroting (vaak ten koste van het milieu) of relatief klein en biologisch verantwoord verder gaan?
In 2001 werd Ee getroffen door de MKZ-crisis (Tongblier) waarbij diverse boerderijen geconfronteerd werden met ruiming van de complete veestapel. Deze traumatische ervaring speelt bij veel boeren nog een rol in hun besluitvorming.
Voor Renze van der Ploeg was het een van de redenen om naar Canada te emigreren, waar hij nu in Walton een boerderij runt met honderden koeien.
Kor en Jacob Eisenga zijn moderne boeren in Ee die net aan de ruimingen ontkwamen en op Obbema State melkkoeien houden.
Als biologische boer is Simon den Hartogh een relatieve uitzondering in Ee op de Guozzepole.
Hessel Agema is een tegendraadse boer die zowel hoge productie als de zorg voor de weidevogels hoog in het vaandel heeft staan in Kollumerpomp en omgeving.
En als laatste is Hans Kroodsma met zijn zonen een boer die meegaat in de schaalvergroting. Zo kocht hij de boerderij met land van Jasper S. te Oudwoude erbij.

Al met al een prachtig portret van de melkveehouders in Noordoost-Friesland tegen de achtergrond van melkquota, megastallen en historie van het oude platteland. Een aanrader dus, dat Boerenbloed!

zondag 20 september 2015

Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo

Van de oudste archeologische opgravingen tot Dokkum als zeestad en vesting. Van Bonifatius tot de samenvoeging met de Dongeradelen: de geschiedenis van Dokkum is in 2004 opgetekend in een
monumentaal boek.
U kunt voor een indruk door enkele bladzijden van het boek bladeren.

Om dit al lang uitverkochte boek te kunnen herdrukken zijn 500 intekenaren nodig.
Teken dus nu in en koop dit prachtige naslagwerk voor €39,50 (Na de actieperiode kost het boek €49,50). Alle intekenaren krijgen een naamsvermelding in het boek. Onder de intekenaren worden bovendien 10 gratis exemplaren verloot.

Over het boek:
Prachtige kleurenfoto's
Groot formaat (23,5 x 31 cm)
448 pagina's dik
Vormgeving: Studio ByFrank bno
Auteur: dr. Meindert Schroor e.a.
Fraai gebonden in stevige band
Geheel uitgevoerd in full color

Kortom een prachtig boek! Intekenen kunt u via deze link: http://www.geschiedenisvandokkum.nl/intekenen.html

vrijdag 18 september 2015

Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds

Namens het Obe Postma Selskip nodigt uitgever Louw Dijkstra van Wijdemeer belangstellenden uit voor de presentatie van het boek It deistich bestean by âlds, de historische opstellen van Obe Postma.

Het is een rijk bronnenboek van het dagelijkse leven in Friesland en bevat een uitgebreid register op plaatsnamen, zodat het een ideaal boek is voor lokale historici.
Tijdens de presentatie zal een drietal historici dan ook verslag doen van hun activiteiten op dat gebied, Pieter Nieuwland, Jehannes van Dijk en Hans Zijlstra van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.

De presentatie vindt plaats op vrijdag 2 oktober in het Landbouwmuseum in Earnewâld, aanvang 13.45 uur.

Lykas jo mooglik witte, waard yn 2006 it Obe Postma Selskip yn Postma’s bertedoarp Koarnwert oprjochte. It hat sa’n 125 leden en wurdt alhiel troch frijwilligers dreaun. It Selskip wol in foarum wêze foar wittenskippers en leafhawwers fan it wurk fan Postma. Dêrta is in webstee makke (www.obepostma.nl), in twa kear jiers ferskinend tydskrift oprjochte (Wjerklank), waarden reiskes by plakken lâns organisearre dêr’t wurk fan Postma spilet, waard ek  in komposysjepriisfraach útskreaun foar muzyk op gedichten fan Postma en waarden in tal stúdzjedagen oer in tema holden dat it wurk fan Postma yn breder ramt set en boeken mei wurk oer of fan Postma publisearre. Yn de saneamde Obe Postma Rige binne al alve publkaasjes om Obe Postma hinne ferskynd.
Ynkoarten ferskynt nûmer 12. It hat de titel: Obe Postma, It deistich bestean by âlds. Samle histoaryske opstellen II. Utjûn troch Philippus Breuker (Utjouwerij Wijdemeer ISBN 978 949 2052 124)

It deistich bestean by âlds is it twadde en tagelyk lêste diel mei stúdzjes op histoarysk gebiet fan Obe Postma. Syn fersprate histoarysk wurk is dêrmei maklik tagonklik makke. De earste bondel mei histoaryske stúdzjes wie Veld, huis en bedrijf. Landbouwhistorische opstellen (2010). It karakter fan It deistich bestean by âlds is lykwols hiel oars as fan dat boek. Dat befettet meast stúdzjes fan de earste jierren, dit fan de lettere tiid; de grins leit om 1935 hinne.

Dit boek giet meast oer de santjinde en achttjinde iuw en jout in bûnt ferskaat fan ûnbekende feiten oer it deistich bestean fan boeren en boargers, ek út de stêd. Ekonomy en bestjoer krije rom omtinken. Sa't Veld, huis en bedrijf in boek is foar de wittenskipper, is dit boek mear foar de ynteressearre leek. Dêrmei wjerspegelje se twa kanten fan Postma, dy’t yn de tiid by him op elkoar folgen. Tegearre meitsje se it byld kompleet fan de man dy’t neist de dichter ek de gelearde fan it Fryske lân en libben wie.

Op freed 2 oktober wurdt it earste eksimplaar fan dit boek troch dhr. Breuker oanbean. Dêrnei sille trije sprekkers yn sa’n tweintich minuten elts in yndruk jaan fan wat sy op it mêd fan de lokale skiednis út’e wei  sette. As lêste komt Breuker nochris oan it wurd en sil hy yngean op opset en ynhâld fan it boek. Nei ôfrin mooglikheid it museum te besjen en resepsje, oanbean troch it Obe Postma Selskip. Plak : Lânboumuseum, Earnewâld. Tiid : 13.45 – 17.00 oere.

Wy noadigje jo fan herten út foar dizze feestlike gearkomste. Opjaan by de skriuwer fan it Obe Postma Selskip, Jan Gulmans, E-mail : jan@gulmans.com

Programma:
(1)    13.30 oere: ynrin mei kofje/tee.
(2)    13.45 oant 13.55 oere: iepeningswurd troch George Huitema, foarsitter Obe Postma Selskip.
(3)    13.55 oere: oanbieding troch Philippus Breuker fan it earste eksimplaar fan it boek It deistich bestean by âlds oan Jehannes van Dijk, Ferwert (auteur fan tal fan publikaasjes oer Ferwert en Ferwerteradiel).
(4)    14.00 oant 14.15 oere: taspraak troch Jehannes van Dijk oer syn aktiviteiten en publikaasjes op it mêd fan de lokale skiednis fan noardeast Fryslân.
(5)    14.15 oant 14.45 oere: taspraak  troch Hans Zijlstra oer De Sneuper (De Sneuper, it blêd fan de lokaal-histoarisi út Dokkum/noardeast Fryslân).
(6)    14.45 oant 15.05 oere: taspraak troch Piet Nieuwland, Hurdegaryp, oer de skiednis fan Tytsjerksteradiel.
(7)    15.05 oant 15.25 oere: Philippus Breuker giet yn op opset en ynhâld fan it boek It deistich bestean by âlds.
(8)    15.25 oant 15.30 oere: ôfsluting troch George Huitema, foarsitter Obe Postma Selskip.
(9)    15.30 oant 16.00 oere: skoft, dêrnei museumbesyk resp. resepsje.
 

donderdag 17 september 2015

Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015

De Koloniën van Weldadigheid werden opgericht van 1818 tot 1825.
Eerst de zogeheten vrije koloniën in Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord, daarna een bedelaars-gesticht op de Ommerschans nabij Ommen en tenslotte drie gestichten in Veenhuizen.

Tienduizenden mensen hebben in die koloniën gewoond, waarvan een geweldig archief bewaard is gebleven. Geweldig in omvang- zo'n vierhonderd meter archief – en geweldig in de gedetailleerdheid over de levens van gewone mensen.
Wil Schackmann is een kenner van dat archief. Hij schreef het boek De proefkolonie over de eerste start in Frederiksoord en De bedelaarskolonie over het gesticht op de Ommerschans. Momenteel werkt hij aan een boek over het kinderetablissement dat de oorsprong vormde van de kolonie Veenhuizen.

Op zaterdag 19 september 2015 vertelt hij eerst over alle koloniën en vervolgens over de Ommerschans in het bijzonder. Net als de vorige keer doet hij dat met zeer veel anekdotes en verhalen uit het dagelijks leven van de koloniebewoners.
Leden van de NGV en belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst!

De lokatie is het HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN, Groeneweg 1, bij de Prinsentuin.
Aanvang 13.30 uur.
Toegang vrij.
Parkeren kunt u in de parkeergarage Oldehove

dinsdag 15 september 2015

Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum

In 1823 reisde Dirk van Hogendorp samen met zijn Leidse studievriend Jacob van Lennep door Nederland. Te voet, per diligence en met trekschuiten trokken zij door de diverse provincies en hielden beide een dagboek bij. Die van Van Lennep werd in 2000 door Geert Mak en Marita Mathijsen hertaald in het boek Jacob van Lennep, Lopen met Van Lennep. Dagboek van zijn voetreis door Nederland. De zomer van 1823.

Geert Mak maakte er een televisieserie van die nog te zien is als online video. In aflevering 3 komt hij langs Dokkum.
Op DBNL is ook een dagboekversie van Van Lennep die zonder aanpassingen wordt weergegeven.

In Leeuwarden gaan ze bijvoorbeeld op bezoek bij kunstschilder Willem Bartel van der Kooi.

Van Hogendorp schreef in zijn reisdagboek terwijl ze Leeuwarden verlieten:
De Heeren Vitringa Coulon, vader en zoon, Rengers Contrl. der belast. Beucker Andreae, Van der Veen, Bake, Delprat en W.W. Brouwer bewezen ons veel vriendschap, doch veele ingezetenen dezer stad waren onverschilliger, sommigen de Bokkigheid zelve.

Groningen 19 Junij 23
Van Leeuwarden voeren wij in gezelschap van eenige lompe Friezen naar Dokkum.
Dokkum telt 3,400 inwoonders, is groot, doch armoedig.
Wij kwamen bij do. Adriani die ons het huis bijkans uitzette. Wij overnachten te Dokkum en voeren gisteren tot dicht bij Kollum en wandelden toen naar dit dorp. Wij wandelden eerst naar de Dokkummer Zielen of Sluizen, die veel overeenkomst hebben met die van Katwijk.
Toen wandelden wij door het bosch van Kollum, en beklommen daar een hoogen tooren, welke daar door een Oostindie vaarder geplaatst was, tot eeuwigdurend teeken van zijn rijkdom (De Steenen Berg van Eyso de Wendt, HZ). Zijne familie viel hem lastig en hij onterfde dezelve, nam nieuwe aan en  maakte hen Universeel erfgenaam onder verplichting van dezen tooren te onderhouden, sub poena om bij instorting de gandsche erfenis aan het dorp te overhandigen. Wij wandelden van Kollum naar Stroobosch en voeren toen tot Groningen. Het land was eentooning. Bij de Friesche grenzen wordt het kaal, lelijk onvruchtbaar.

Jacob van Lennep is uitgebreider over de ontmoeting met dominee Adriani, (die ook lid was van Ledige Uren Nuttig Besteed): Na onze wandeling schelden wij bij den geleerden predikant ADRIANI aan, wien Tydeman ons aanbevolen had, hopende eenige inlichtingen omtrent Dokkum te erlangen. Men liet ons in eene binnenkamer. Een oogenblik daarna kwam de Predikant binnen, zijnde een zeventigjarig man, zes voet zes duim Rhijnlands hoog, gekleed met eene geele poeierjas, wollen koussen en witte slaapmuts: hij beschouwde ons van 't hoofd tot de voeten en vroeg wat wij wilden. Hierop volgde het nevensgaand gesprek, waardig om door ALIDA RIJZIG of CHRISJE HELDER beschreven te worden doch dat ik even goed als die dames de hunne, onthouden heb:
VAN HOGENDORP (met zijn gewoon exordium beginnende): 'Dominé, wij zijn U natuurlijk niet bekend: wij maken een toertje, door ons land en professor TYDEMAN heeft mij verzocht U zijne complimenten te maken: hetgeen mij aangenaam geweest is daar het mij de gelegenheid verschaft Uwe kennis te maken. Ik ben de advokaat VAN HOGENDORP uit den Haag en heb de eer U den Heer VAN LENNEP te presenteeren...'
IK: 'Zoon van den professor.'
DOMINÉ: 'Zoo! Het jou een brief?'
VAN HOGENDORP: 'Neen Dominé. Wij zijn al drie weeken op reis en dus zou deze wijze van U een' brief te bezorgen wat lang worden.'
DOMINÉ: 'Ik heb pas een' langen brief aan Tydeman geschreven: maar wat kom jou nou eigenlijk doen?'
VAN HOGENDORP: 'Uwe kennis maken, Dominé.'
DOMINÉ (naar mij toestappende): 'En jou, had jou ook nog iets anders te zeggen?'
IK: 'Neen Dominé, maar...'
DOMINÉ (drie stappen achteruitgaande): 'Dan kan jou weer heen gaan, 't is morgen biddag, en jou begriept dat ik nou geen tied heb'.
VAN HOGENDORP (heengaande): 'Wij willen U in 't minst niet hinderen, Dominé.'
DOMINÉ (mij in de borst vattende): 'En zeg jou aan TYDEMAN, dat hij me op een ander' tied geen' komplimenten stuurt, maar een' brief, hoor jou?'
IK (tot den grond buigende): 'Ik hoop het waar te nemen, Dominé.'
Pas waren wij de deur uit, of bersteden wij beide uit in een schaterend gelach en bestempelden beurtelings morrende en grinnikende den beleefden ADRIANI met den naam van Frieschen buffel, ons wel beloovende zijn' laatsten boodschap aan TYDEMAN waartenemen. Dit laatst, zoo slecht afgeloopen bezoek stelde ons buiten staat iets nopens Dokkum en deszelfs omstreken te vernemen. Ik kan dus niet veel omtrent deze stad verhalen dan alleen dat de meeste huizen nog groote luifels hebben.
Na thee gedronken te hebben schreven wij en gingen te negen ure naar bed'.
In Dokkum verbleven ze in De Posthoorn:
Te Dokkum aangekomen zijnde zochten wij de herberg de Posthoorn op, bij de erven PIVÉ.
Daar gekomen zijnde, wees men ons eene goede kamer aan, en riep ons te twee ure aan tafel.
Een welgekleed heer, en zijne vrouw die iets vrij gemeens in haar' kleeding had, aten met ons; kort daarop kwam hun dochtertje met eene keurlijke dienaresse binnen en plaatste zich nevens mama, terwijl de vader mij gedurig nu om soep, dan om ham, dan om iets anders stolsiteerde; en zoo drok stolsiteerde, dat ik hem eerst voor een sollicitant, maar naderhand en met meer recht voor een bediende van Van Aken aanzag die met een olifant naar Dokkum gereisd was. N.B. de kermis was er juist geëindigd.
Na den eten wandelden wij de stad rond, die vrij groot is met een breede gracht doorsneden, en met fraaie huizen en wallen voorzien.

Update: Piet de Haan zocht uit waar dominee Adriani in Dokkum woonde: 1832,  A503 is Reeel 345:  Hoek Hoge Pol - Koningstraat . Zie ook volkstelling 1830 en overlijden wijk C 171.

zondag 13 september 2015

Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal

En de sneuper...hij digitaliseerde voort.
Dat er in Tresoar een manuscript zou moeten liggen van de Dokkumer Gerrit Hesman dat een kroniek zou moeten voorstellen tot en met het jaar 1711 was wel bekend. Maar echt aandacht hebben we er volgens mij nog nooit aan besteed. (Wel aan zijn wapenboek waarin vele burgerwapens van Dokkumers beschreven zijn overigens, inclusief dit titelblad in kleur).

Totdat afgelopen week Piet de Haan het oude document op de foto zette. Nu zijn niet alle pagina's even scherp (dat gaan we nog een keer verbeteren), maar ook nu al kunt u er prachtige zaken over de geschiedenis van Dokkum in terugzien. Vooral in de periode waarin Hesman zelf leefde (ca 1661-1715) mag je aannemen dat zijn beschrijvingen op eigen ervaringen of uit eerste hand zijn.

Enkele voorbeelden als transcriptie:

1688 Den 11 Januarij hielden de Grootschippers haar Gildemaaltijd in de Benthum en reeden met een sloepje op een bart staande en door vier Paarden wordende getrokken, door de stad, waarin Klaas Jogchums, toegenaamd Geelemug, als kapitein en Harmen Oostindie vaarder, Luitenant was; Jan Tietes Schipper, Jan Jansen Bontekoe, Stuurman, en Minse Minses voerman, welke Minse eenige moeite met een Soldaat kreeg, waardoor deze Soldaat eenigmalen gewaarschuwd was om van de Sloep te blijven en zulk niet willende doen, met de zweep geslagen wierd, waarover hij zoo vertoornde dat hij vernam, wie hem van deze bootsgezellen ontmoete, te doorsteken, waarop Jan Bontekoe, uit het huis van Tiete Doekes komende, van hem met een driekantige degen in het hert gestooken waarop de gewonde naar de wondheeler Gerrit Nederhof gebragt is en daar na zijns zusters huis gedragen wierde, daar hij nog eenige beweging toonde, gestorven. De dader is het ontkomen en naar Oostindie gereisd en aldaar overleden.

1688 1703. Den 19 Maart is hier een omgang gedaan voor vijftien Harlinger bootsgezellen die bij de barbaren in Slavernije zaten bragt op als volgt:
- Het groote Breedstraat Espel...249-12
- Kleine Breedstraat Espel   225-3
- Leegeweg Espel   216-4
- Blokhuis Espel    248-16
                               939-35
1690 Den 28 October wierde hier het diept door Pijbe Classen molenmaker met een moddermolen begonnen om de modder uit te maken, hebben hij Piebe een bedingst met de E. Hogemag(istraten) ten dezer Provintie voor de tijd van XXV Jaren van ieder met schuite turf een stuiver te genieten. Het diept tusschen de Zijl en drie pijpen was geheel niet anders als modder en slijk, dat effen met water bedekt stond; konde naauwelijks een praam daarover komen; het buitendiept was niet veel beter, hebbende op het laagste water een kille (?) omtrent een brede wijd; doch deze Pijbe maakten 't beide zoo diep binnen 't jaar, dat de schuiten naar Leeuwarden konden komen met haar volle ladingen.

1692 Den 8 September is hier des namiddags omtrent drie uren eenige Schudding of soorte van Aardbeving gevoeld.

1694 Is Dirk Smedema tot Stads Bouwmeester aangesteld in plaats van den overleeden Vroetman Freerk Tadema benevens Sijmon Groenewout.

De Kroniek van Dokkum tot en met het jaar 1711 is nu digitaal door te bladeren als Deel 1 en Deel 2.
Laat het ons weten als u bijzondere zaken vindt!

Update: Over Gerrit Hesman, waarschijnlijk doopsgezind en arts/schilder, schreef de Dokkumer Daam Fockema in De Vrije Fries van 1853 (nummer 6) het artikel 'Voorlezing over een handschrift van Gerrit Hesman, behelzende aanteekeningen van gebeurtenissen, te Dockum voorgevallen,'. Het handelde over dit manuscript en verwijst daarin ook naar de Waalse Furie te Dokkum in 1572!

vrijdag 11 september 2015

Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld

Op 10 september 1945 kwamen 8 mensen om het leven in de Paesumerlannen bij de demontage van een aangespoelde zeemijn. Na 70 jaar is een monument onthuld door initiatiefnemer Einte Prins en burgemeester Waanders van Dongeradeel, in aanwezigheid van de nabestaanden van de slachtoffers en belangstellenden.

Het monument, een oude  zeemijn, is geplaatst aan het einde van de Lytse Wei tussen Paesens en Alddyk, dicht bij de plek waar het tragisch ongeval plaatsvond.
Onthulling monument slachtoffers zeemijn. Foto: D.Douma.

De Koninklijke Marine was aanwezig en liet een van de mariniers de “Last Post” blazen, waarna een minuut stilte werd gehouden en een krans gelegd. Voor de nabestaanden was er daarna gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen.

Van de acht slachtoffers waren er vijf leden van een springgroep van de Koninklijke Marine, die hun thuishaven hadden in Hoek van Holland en drie inwoners van Paesens, Alddyk en Marrum.

Mooi dat dit particulier initiatief van Einte Prins tot dit resultaat geleid heeft, gesteund door o.a. Gemeente Dongeradeel, Stichting Musea Noardeast Fryslân (Ihno Dragt), Dorpsbelang Paesens-Moddergat en sponsoren. En niet te vergeten, nadat wij binnen onze vereniging een oproep aan de politiek deden en een artikel hierover in De Sneuper 113 van maart 2014 plaatsten!

donderdag 10 september 2015

Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld

Koppeling Pre-kadastrale gegevens Dokkum met kadaster 1832 kan bewonersgeschiedenis sinds 1711 reconstrueren.

Jarenlang monnikenwerk door sneuper Piet de Haan, in samenwerking met het Streekarchief te Dokkum, heeft geresulteerd in een unieke koppeling van Pre-kadastrale gegevens met het kadaster van 1832.

Archivaris Tjeerd Jongsma van het Streekarchief te Dokkum is zeer ingenomen met de resultaten van de redacteur van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. De Haan is er onlangs in geslaagd om belastingboeken van 1805 van geheel Dokkum binnen de grachten te koppelen met het kadaster van 1832. Daarvoor wroette hij door meer dan 1.000 koopbieven, proclamaties, notariële akten en advertenties.
Hierdoor is het mogelijk geworden om de gehele woning - en bewonersgeschiedenis van Dokkum vanaf 1711 tot de dag van vandaag te reconstrueren.
Eerder slaagde Reinder Tolsma uit Oosternijkerk er al in om ook nog eens 88 Dokkumer percelen uit 1585 aan 1711 te koppelen.

Het resultaat is dat nu duizenden aan- en verkopen uit voorgaande eeuwen aan het kadaster gekoppeld kunnen worden. Dat het de gehele stad betreft is uniek voor Friesland en wellicht voor heel Nederland.
Zo is er in het septembernummer 2015 van De Sneuper een artikel over de Dokkumer zeeheld Dooitzen Eelkes Hinxt, van wie vastgesteld kon worden dat hij woonde aan de huidige Diepswal 33, een oud huis met een hengst als gevelsteen!
Volgens Jongsma en De Haan is deze manier van aanpak mogelijk ook op andere plaatsen in Fryslân toepasbaar.
In de loop van het jaar zal gewerkt worden aan het beschikbaar stellen van de gegevens voor het grote publiek.

Naar aanleiding van het persbericht dat we eerder deze week verzonden werd Piet de Haan door journalist Wytse Vellinga van Omrop Fryslan geïnterviewd. Dat doet Vellinga trouwens standaard met alleen een iPhone + microfoon (prachtig)!
Piet vertelde daarbij ook dat, naar een idee van Jelle Arjaans van de Stichting Historia Doccumensis en de straatnamencommissie van de gemeente Dongeradeel, nu overwogen wordt bordjes met oude huisnamen in de Dokkumer binnenstad terug te plaatsen.
U kunt het interview voor Omrop Fryslan met beeld en geluid nakijken via het online bericht getiteld Dokkumer huzen krije histoaryske namme werom!

Ook de Leeuwarder Courant schonk middels een kort artikel aandacht aan dit prachtige werk van Piet, met steun van archivaris Tjeerd Jongsma en Reinder Tolsma.

zaterdag 29 augustus 2015

Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent

Dat er relieken van Friese heiligen uit de 13e eeuw in België bewaard zijn gebleven wisten we al uit de publicatie van Wibo Boswijk in De Sneuper 115.

En van de nog veel 'oudere' Bonifatius zijn de meeste relieken in de Duitse stad Fulda te zien.

Het was dan ook toch wel met enige verbazing dat ik recent in museum Catharijneconvent in Utrecht een oude koormantel in een vitrine zag die een relatie schijnt te hebben met Bonifatius (die in 754 bij Dokkum werd vermoord).

Dit is de beschrijving van het museum die vermeld dat het uit de Bonifatiuskerk te Dokkum afkomstig is (waarbij de vermelding van 13e eeuw toch wat vreemd is):

Koorkap, half cirkelvormig, op donkerblauwe ondergrond geaffronteerde pauwen
1190 - 1209

Koorkap van Bonifatius
Dokkum, eerste helft van de 13e eeuw; weefsel: Oostelijk Middellandse-Zeegebied, ca. 1190-1210
ABM t2341

Deze koormantel is volgens een legende gedragen door de missionaris Bonifatius (672 of 675-754). Omdat de mantel met de heilige in aanraking zou zijn geweest, wordt hij beschouwd als een reliek en door de eeuwen heen zorgvuldig bewaard. Gelovigen kennen wonderdadige kracht toe aan relieken. De zijden stof blijkt echter niet ouder dan het einde van de twaalfde eeuw. De koorkap is lange tijd door geestelijken gebruikt tijdens erediensten in de Paulus en Bonifatiuskerk in Dokkum. Wanneer de kerk in 1588 wordt verwoest, weet een familie de mantel in veiligheid te brengen. (Bedoeld wordt de in 1588 gesloopte Bonifatius-abdij, HZ)

Objectbeschrijving (zie ook de museumwebsite)

Op een donkerblauwe ondergrond zijn in banen om en om paarsgewijs naar elkaar toegewende pauwen en zeer fijne ranken aangebracht, die o.a. uit gestyleerde palmetten, pijnappels en bladwerk bestaan. De banen met pauwen zijn in verschillende kleuren weergegeven, afwisselen in okerkleur, geelachtig groen en rood. De koppen en halzen van de vogels zijn evenals het rankenwerk in wit weergegeven. Tussen de opgeheven gekrulde pauwenstaarten zijn gestyleerde palmetten ingeweven. Tussen de koppen van de vogels zijn op dunne stengels pijnappels aangebracht. De verticale opbouw van het patroon bestaat uit vogels, die afwisselend naar elkaar toe en van elkaar af staan, zodat men motieven van pijnappels en palmetten boven elkaar krijgt: de friezen verspringen over de afstand van een vogel.

Boven aan de achterzijde van de koorkap bevindt zich een "capuce", een vroege vorm van het koorkapschild. Het werd vervaardigd uit overgebleven weefselfragmenten (Snoep-Reitsma 1967, p. 5). De naden zijn bedekt met een geweven bandje.

Techniek weefsel: de koorkap is vervaardigd uit zijde in keperbinding. De schering draden zijn van zilvergrijze zijde, de inslag bestaat uit draden van drie -nu verbleekte- kleuren: donkerblauw, wit, en afwisselend rood, oranje en geelgroen. De originele kleuren zijn bewaard gebleven in de randen. Voor uitgebreidere weefselanalyse zie Snoep-Reitsma 1967, p. 3.

Aanvullende informatie:


Er bestaan vier veronderstellingen voor de herkomst van het weefsel:
1. het is door een pelgrim aan de kerk of het klooster van Bonifatius geschonken;
2. het is via een handelsschip in Dokkum terecht gekomen;
3. een abt bracht het naar Dokkum vanuit Prémontré, de handelsplaats waar het hoofdklooster der Norbertijnen was gevestigd;
4. de stof werd buitgemaakt in de zijdestad Damiate in Egypte tijdens de kruisvaart der Dokkummers in 1218 en vervolgens na terugkomst geschonken aan klooster of kerk. Daaruit zou in de eerste helft van de 13de eeuw een koorkap zijn vervaardigd. De kombinatie koorkap en kazuifel worden voor het eerst vermeld in de Acta Sanctorum van 1685 van de hand van de bollandist Heschenius"...casula et pluviali veteris mori..." Zie voor het Dokkummer kazuifel ABM t02342. Zie ook ABM st00987a en ABM st00987b.
De van oorsprong rechthoekige lap, waaruit de koorkap is gemaakt, was ca. 155 cm hoog en 238 cm breed. De koorkap is 290 cm breed. Uit de uitgespaarde "driehoeken" werden delen aan de zijkanten van de koorkap toegevoegd. Van de resterende delen werd een capuce gemaakt, oorspronkelijk de capuchon van de Romeinse renmantel of pluviale. Zie Snoep-Reitsma 1967, p. 11.
Een bijbehorend weefselfragment (ABM st00854, H. 27.0 x B. 42.0 cm) werd tijdens een restauratie in 1965 in het Nationaal Historisch Museum te Stockholm weer aan de koormantel vastgemaakt.

donderdag 27 augustus 2015

Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd

Het notitieboek van vroedvrouw Catharina Schrader (1656-1746), dat beschrijvingen bevat van de duizenden bevallingen die zij in onze regio begeleidde in de periode 1693-1745, wordt bewaard in de kluis van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
Het KNMG kocht het manuscript ooit uit de boedel van de bekende arts uit Ee, Jan Jans Kiestra,
een verwoed verzamelaar van medische literatuur. Zijn speciale interesse ging uit naar de Labadist en vroedmeester Hendrik van Deventer. In het binnenblad van het manuscript schreef Kiestra: Dit handschrift is belangrijk voor de geschiedenis der verloskunde.
Zie: Dr. A.Cohen's Nieuw Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang: 1850; pag. 312 enz.
en: Vrije Fries, 4de deel, pag.265 enz.

En hoewel er in 1984 een boek is verschenen van de medisch historicus Van Lieburg, Memoryboeck van de Vrouwens, is daarin slechts zo'n 20% van de inhoud van het origineel van Schrader getranscribeerd. (Een Engelse versie verscheen onder de titel Mother and Child were saved.
Een vollediger transcriptie van de hand van de kunstschilder Van Kammen uit 1958 ligt op het Streekarchief in Dokkum. Deze is echter alleen op papier beschikbaar, getypt en vol met transcriptiefouten. Wel hebben we een gedigitaliseerde namen-index (ook met de nodige spelfouten) en diverse voorbeelden met genealogische gegevens. Maar allemaal lang niet volledig. Daarnaast schreef de van oorsprong Duitse Schrader in een vreemdsoortig fonetisch Nederlands/Duits.
Kortom, wil je echt alle details van de aantekeningen van de Dokkumer vroedvrouw bestuderen, dan moet je terug naar het origineel.

Vandaar dat ik recent de oude papieren in Amsterdam (die dus moeilijk toegankelijk zijn voor de Friese genealoog/streekhistoricus) voor studiedoeleinden gefotografeerd heb. Tegelijkertijd heb ik het formaat maar eens opgemeten, dat in mijn herinerring heel klein was maar in de praktijk best redelijk is. De buitenkant van het ingebonden manuscript meet 16,7 cm breed, 21,7 cm hoog en 5,7 cm dik (de rug).

Het zou mooi zijn als we met mensen van onze vereniging de transcriptie van Van Kammen kunnen digitaliseren, d.w.z. als digitaal tekstbestand beschikbaar maken en, met de originele handgeschreven tekst als referentie, kunnen verbeteren (en daarna koppelen aan de doopgegevens voor zover ze niet direct overleden of doopsgezind waren).
Individuele onderzoekers, bijvoorbeeld sneupers die familieleden in het manuscript vermeld weten, kunnen zich eventueel melden voor een foto van de relevante pagina.


woensdag 26 augustus 2015

Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen

De muntslag te Dokkum is al eeuwenoud. Vanaf de 11e eeuw, toen Friesland deel uitmaakte van het Heilige Roomse Rijk, werden munten geslagen in Friesland. Het was destijds in leen gegeven aan de Brunswijkse graven, van wie met zekerheid graaf Bruno in Dokkum munten liet slaan, de zogenaamde Brunonen.

Expert Ben te Boekhorst uit Anjum heeft diverse publicaties op zijn naam staan over de Friese numismatiek. De publicatie In Friesland geslagen, over de Friese muntslag, was al enige tijd digitaal beschikbaar via de site van de Numismatische Kring Frisia.

Voor onze regio hebben we nu twee andere publicaties van de hand van Te Boekhorst gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt via ons Slideshare-platform.

Het boekje Dokkum op de Penning geeft een overzicht van alle munten en penningen die bewaard zijn gebleven en zijn toe te schrijven aan de stad Dokkum. Diverse munten uit de collectie van Museum Admiraliteitshuis komen daarbij aan de orde.

Het andere boekje werd geschreven naar aanleiding van de vondsten met een metaaldetector nadat de vloer van de kerk te Ee verwijderd werd en daaronder kleingeld uit vele eeuwen tevoorschijn kwam. De vondsten tonen aan dat er een economische band was met Groningen, gezien het type munten zoals een Groninger kromstaart.
In Schatgraven in de kerk van Ee kunt u er alles over lezen!


dinsdag 25 augustus 2015

Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum

In de week naar de Admiraliteitsdagen (3 t/m 6 september 2015) toe organiseert het museum Admiraliteitshuis te Dokkum een aantal lezingen die aansluiten bij het thema Admiraliteit in Dokkum. Er zijn vier sprekers uitgenodigd die vertellen over:

- De Admiraliteit in Dokkum (1596-1645)
- De bijdrage van de Friese Admiraliteit in verschillende zeeslagen
- De bouw van een replica van een schip uit de tijd van de Admiraliteit
- De manieren van navigeren in een GPS-loos tijdperk

Van maandag 31 augustus t/m donderdag 3 september bent u van harte welkom in het Admiraliteitsgebouw, in de zaal waar het Admiraliteitscollege vroeger vergaderde.

De lezingen starten om 20.00 uur (inloop vanaf 19.40 uur). De entree is € 4 per persoon per lezing, of € 12 voor een passe-partout voor alle avonden (dus 25% korting!). Hierbij is een kop koffie of thee inbegrepen. Reserveren is aanbevolen en kan online via het contactformulier.

Maandag 31 augustus
Ihno Dragt, directeur-conservator Museum Dokkum en museum ’t Fiskershúske in Moddergat (st. Musea Noardeast Fryslân). Hij vertelt over: De admiraliteit in Dokkum (1597-1645).

Dinsdag 1 september
Hans Zijlstra, project manager bij Elsevier Science, redacteur en blogger van Historische Vereniging Noordoost-Friesland / De Sneuper, redacteur De Vrije Fries en webredacteur Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Hij vertelt over: De bijdrage van de Friese Admiraliteit aan de zeeslag bij Gibraltar (1607) en andere zeeslagen.

Woensdag 2 september
Gerald de Weerdt, voormalig conservator museum het Behouden Huys (Terschelling) en betrokken bij de bouw van de replica van het schip van Willem Barentsz (en eerder de Batavia). Hij komt met een: Lezing over de bouw van de replica van het schip van Willem Barentsz, waarmee hij een route ‘om de Noord’ probeerde te ontdekken.

Donderdag 3 september
Drs. ing. Frits Stakelbeek, koopvaardijstuurman in de zestiger jaren. Daarna onder meer docent navigatie aan Academie Nautisch Onderwijs in Rotterdam. Tegenwoordig werkzaam als zelfstandig maritiem psycholoog. Dhr. Stakelbeek vertelt hoe de oceaannavigatie werd gedaan voor de intrede van het GPS-tijdperk (oa. sextant, zonnetje schieten, tijdmeter en zeevaartkundige tafel).

Meld u dus allen aan, online via het contactformulier.

maandag 24 augustus 2015

Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“

Interieur Bonifatiuskerk
Op zaterdag 12 september 2015 organiseren de gemeente Dongeradeel & Stichting Oud Dockum weer gezamenlijk de Open Monumentendag in Dokkum.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Programma:
U kunt de diverse opengestelde monumenten bezoeken van 10.00 - 16.00 uur.
In de Sint-Bonifatiuskerk is een expositie ingericht over de bouwhistorie van de kerk en wordt uitleg gegeven over bijzondere kunstobjecten en voorwerpen.

Centraal op de Grote Breedstraat presenteren vier Dokkumer ondernemers hun ambacht: een kleermaker, schoenmaker, barbier en glazenier.

In de Sint Bonifatiuskerk :
De Rooms-Katholieke kerk in neogotische stijl staat deze dag centraal, een prachtig toonbeeld van decoratief ambachtswerk. Deze basilicale driebeukige kruiskerk werd in 1871 gebouwd onder leiding van de bekende architect Pierre Cuypers (die ook het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam ontwierp). Hij had samen met F. Stolzenberg een atelier voor religieuze voorwerpen. Hierover zal uitleg worden gegeven. Ook zijn er glas-in-loodramen uit 1904 van H. de Vos en uit 1946 van Max Weiss te bewonderen. Het kerkorgel uit 1883 is van de vermaarde fa. Van Dam en Zonen.

Centraal op de Breedstraat  :
Hier zal de oorsprong van de middenstand , namelijk het uitoefenen van een ambacht, worden getoond. Een schoenmaker, kleermaker, glazenier en barbier zullen laten zien hoe een honderd jaar geleden deze ambachten werden uitgevoerd. De huidige middenstand verkoopt nu producten die vaak elders worden geproduceerd en ingekocht.

Op Het Grootdiep :
De Dag van de Mode, gepresenteerd door Zensa Moda. Aanvang :14.30 uur
na afloop van de modeshow, zal de Skotsploeg (Friese klederdracht) om 14.45 uur een optreden verzorgen .

In de Grote Kerk op De Markt :
Tentoonstelling "1100 Jaar Kerken op de Terp" en Nationale Orgeldag.

Molen Zeldenrust:
Het is op 12 september ook Friese Molendag met diverse demonstraties. Molen "Zeldenrust" is deze dag volop in bedrijf.

zondag 23 augustus 2015

Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een gebouw, tegenwoordig de Philipsvleugel genoemd, dat vele oude bouwelementen bevat van poorten en gevelstenen uit geheel Nederland. Het wordt ook wel het Fragmentengebouw genoemd.
Het gebouw is door architect Pierre Cuypers opgebouwd uit bouwfragmenten van andere monumenten in Nederland die aan het einde van de 19de eeuw op grote schaal werden gesloopt. Het Rijksmuseum wilde de fragmenten bewaren voor de Nederlandse architectuurgeschiedenis en dus kwamen ze uit het hele land naar Amsterdam. Zo zijn ook in de naastgelegen tuin de Heerepoort van Groningen en de Bergpoort uit Deventer terechtgekomen, evenals beelden uit de tuin van Bosch en Hoven, een buitenplaats bij Haarlem, fragmenten van de afgebroken Amsterdamse Regulierspoort en de waterpoort van Gorinchem. Naast grote tuinvazen van Landgoed Enghuizen bij Lochem, een zuilenrij van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Edam, Stadhouderspoort van het Haagse Binnenhof, Poortgebouw van het Duitse Huis in Utrecht, en een toegangshek van buitenplaats Over-Amstel zijn ook vele oude gevelstenen in de diverse muren ingemetseld. Bekijkt u de fotoserie in het online foto-album maar eens.

Traptoren Ockingatins, Fragmentengebouw Rijksmuseum
Tot mijn verrassing is er ook een deel van een oude Friese stins ingebouwd, namelijk de traptoren van de Ockingastins in Franeker die ook als ingang fungeerde. Aan de binnenzijde is de gemetselde wrongtrap nog bewaard. Waarschijnlijk is ook de basis van het rechthoekige gebouw waaraan de traptoren vastzit afkomstig van de Ockingastins (ongetwijfeld gelieerd aan de adellijke Friese familie Van Ockinga). Het draagt namelijk dezelfde blauw-bordeauxrode luiken voor de ramen.
De stins werd ook wel Ockinga-huis genoemd en was een groot diep huis van twee verdiepingen boven kelders, aan de straat bekroond met een trapgevel. Het uiterlijk van Ockingahuis is bekend uit de Franeker stadsplattegronden van de 16de en 17de eeuw. 

Aan de binnenzijde van het Fragmentengebouw zijn de bogen uit het trappenhuis van het Constantijn Huygenshuis uit Den Haag en de 16e eeuwse muur van het Kasteel van Breda van graaf Hendrik III van Nassau geïntegreerd.
Dus hoewel enorm veel states en stinzen in Friesland zijn afgebroken, is er notabene in Amsterdam nog een restant bewaard gebleven.

In tegenstelling tot de gebouwen (alleen de Schierstins in Veenwouden is over van de 700 Friese middeleeuwse torenkastelen, naast enkele states zoals Popta) zijn gelukkig wel veel elementen uit de interieurs van de Friese states bewaard gebleven, zoals oude schilderijen, porselein en meubilair. Door de toenemende digitalisering van museumcollecties vinden we daar steeds meer van terug, zoals u met enige regelmaat in ons verenigingsblad De Sneuper en op ons blog kunt lezen!

zaterdag 22 augustus 2015

De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015

In de 80-jarige oorlog zijn er maar weinig open veldslagen geleverd in het Noorden des lands: bij Visvliet, bij Noordhorn en de bekende Slag bij Heiligerlee. Op 30 september 1581 werd het Staatse leger bij Noordhorn verslagen door de Spanjaarden. Hun troepen trokken zich terug op de schans bij de Bomsterzijl (nu Niezijl). Daardoor werd de doortocht van de Spaanse troepen naar het ‘vrije’ Friesland voorkómen.
Pas 13 jaar later lukte het de “Opstandelingen” om de Stad Groningen te veroveren: de Reductie van Groningen, waardoor het hele gewest Stad en Lande zich nu bij de 6 andere gewesten aansloot tot de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden.

Deze Slag bij  Noordhorn wordt binnenkort nieuw leven in geblazen:

Enkele honderden Re-enactors zullen op zaterdag 29 en zondag 30 augustus de strijd aangaan op het terrein tussen het dorp en de Friesestraatweg. Veel deelnemers komen uit Nederland, en een aantal uit Duitsland, Tsjechië, Engeland. Heel bijzonder zijn de MacKays, die als Schots regiment in kilts optreden, de Cavalerie 1588 uit Bergen op Zoom en de hier bekendere naspeelgroepen uit Bourtange.  Er zal heftig strijd geleverd worden door piekeniers en musketiers, met kanonnen en zwaarden en ruiters te paard.

Zaterdag wordt het evenement om half 10 feestelijk geopend bij Molen Fortuna door Burgemeester Swart en de Commissaris van de Koning, de heer M. van den Berg. Hierbij wordt een herdenkingsplaquette, die gemaakt is door beeldend kunstenaar Fiona Zondervan, onthuld en de nieuwe tentoonstelling in de Molen Fortuna geopend.

Voorafgaand aan het strijdgewoel zal er een Hagenpreek worden gehouden bij het Slagveld. Een Hagenpreek is een godsdienstoefening in de open lucht die gehouden werd in de 16e eeuw toen er voor de protestanten geen plaats in de reguliere kerken was. Bij deze Hagenpreek en in het dorp zullen de hele dag vele bewoners uit het Westerkwartier in kostuum figureren.

Op zaterdag is er in het dorp ook een Historische Markt met ambachtelijke demonstraties en creatieve stands en streekproducten. Verder wordt eind van de middag en ´s avonds een concert gegeven door een blokfluitensemble met muziek uit de 80-jarige oorlog. Op zondag zijn er Historische Kinderspelen waar kinderen kennis kunnen maken met spelletjes uit de tijd van de 80- jarige oorlog. Beide dagen is het Historische Kampement met alle soldaten en entourage te bezichtigen op het weiland achter het dorpshuis.

Kaartverkoop
Er is beperkt toegang tot het slagveld, er worden veel bezoekers verwacht daarom wordt geadviseerd tijdig een toegangskaartje te kopen. Een kaartje voor het bijwonen van de Slag en de Hagenpreek kost € 3,50 per dag. De toegang tot het Historisch Kampement en de andere activiteiten in het dorp is gratis. Voor meer informatie en de online kaartverkoop: http://schansenkrijg.nl/slagbijnoordhorn/ticketverkoop/

Voor het programma zie onderstaand of zie http://schansenkrijg.nl/slagbijnoordhorn/
=======================================================================================
Programma
zaterdag 29 augustus:
8.00 tot 21.00 uur Historisch Kampement aan de Noorderweg toegankelijk voor het publiek.
9.30  feestelijke opening evenement met Burgemeester Swart en Commissaris van de Koning Max van de Berg bij de Molen Fortuna
10.00 tot 16.00 Historische markt in de Langestraat
10.30 uur Slagveld geopend voor publiek
10:30 tot 16.00 uur: bezichtiging nieuwe tentoonstelling over de schansenkrijg in de Molen Fortuna. 
11.00 uur Hagenpreek (Slagveld) en demonstraties Re-enactors (kampement)
13.30 tot 15.00 uur Slag bij Noordhorn
16.30 en 20.00 uur Muziek uit de 80-jarige oorlog (Doopsgezinde Kerk)

Zondag 30 augustus
9.00 tot 16.00 uur Historisch Kampement toegankelijk voor publiek
10.30 uur Slagveld geopend voor publiek en start Historische Kinderspelen in de Langestraat,
10:30 tot 16.00 uur: bezichtiging nieuwe tentoonstelling over de schansenkrijg in de Molen Fortuna. 
11.00 uur Hagenpreek (Slagveld) en demonstraties Re-enactors (kampement)
13.30 uur Slag bij Noordhorn (tot 15.00 uur)
16.00 Afsluiting

=======================================================================================
Achtergrondinformatie
Het project ´Verschanst in het Westerkwartier´ wordt georganiseerd door Stichting Schansenkrijg Westerkwartier, een samenwerkingsverband van vele vrijwilligers uit de regio Westerkwartier (Zuidhorn, Niekerk, Niezijl, Kommerzijl, Noordhorn) maar ook met ervaren re- enactors uit het hele land van bv. de Slag bij Heiligerlee.
Naast het naspelen van de Slag en Hagenpreek wordt ook gewerkt aan een permanente tentoonstelling over de Slag en de 80-jarige oorlog, in de Molen Fortuna is een fietsroute uitgebracht in het kader van de schansenroute en wordt een toeristisch informatiepunt opgezet. We doen archeologisch en historisch onderzoek, ontwikkelen educatieve workshops voor de basisscholen in de regio en er wordt een stripverhaal gemaakt om de Slag letterlijk in beeld te brengen. Verder is er een website opgezet rondom al deze activiteiten en wordt een documentaire gemaakt over de Slag bij Noordhorn. Het project heeft de Tine Cleveringh-Meijer prijs 2015  gewonnen als ‘een mooi amateurinitiatief en een veelzijdig project vanwege de samenwerking met lokale verenigingen, duurzaamheid en kwaliteit door de educatieve onderdelen’.
De uitvoering wordt ondersteund in de vorm van subsidie door de Provincie Groningen (PLG/SEV fonds en Evenementenbudget), Gemeente Zuidhorn, Activiteitenbudget Verhalen van Groningen, het Coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, het J.B. Scholtenfonds, het Fonds voor de Landbouw Groningen, het  Gebiedsfonds Westerkwartier, het Leefbaarheidsfonds Wold en Waard en St. Koren- en Pelmolen Fortuna.

vrijdag 21 augustus 2015

Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834

In de Dokkumer trekschuit.
In De Sneuper 118 van juni 2015 publiceerden we een coverartikel over Per trekschip naar Dokkum. Een van de illustraties bij het artikel van architect Broor Adema was een tekening van de Deense schilder Martinus Rorbye, die als jongeman een beurs kreeg om een reis door Europa te maken. Hij kwam daarbij eind mei 1834 per schip door Dokkum, Leeuwarden en Harlingen.
In de Dokkumer trekschuit schetste hij schipper Jan Thijses Feenstra en de jongen Pieter Bernardus Boomsma.

Het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen heeft een deel van zijn collectie gedigitaliseerd en via een online database beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Nu blijkt die database niet eenvoudig te doorzoeken. Zowel de bewoording is vaak nogal vreemd alsook de techniek achter de zoekfunctie (je vindt niet altijd wat er letterlijk in staat).
Als je op de naam van de kunstenaar zoekt, Martinus Rørbye, dan vind je nog het meest maar ook weer veel te veel. Al bladerend kom je dan toch interessante dingen tegen en bij sommige afbeeldingen staan dan weer 'gerelateerde afbeeldingen'.
Zo vond ik uiteindelijk afbeeldingen van de Franeker poort in Harlingen en de Wirdumer poort in Leeuwarden. Van die laatste zijn er meer, en ook enige losse figuren en voertuigen.
Vreemd genoeg staan er geen afbeeldingen in van of in Dokkum, terwijl we toch de afbeelding kennen van de mannen in de Dokkumer trekschuit.

Toen ik op ons Twitter-account @Sneuperdokkum enkele afbeeldingen postte reageerde journalist Erwin Boers van de Leeuwarder Courant. Hij was blij verrast met de afbeeldingen en vermoedde dat ze onbekend waren. En dat bleek inderdaad. Zowel mensen van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) als Jeanine Otten van het Hannemahuis in Harlingen kenden de tekeningen niet. Zelfs kenner van Friese poorten, Anjo Veeman had ze nooit eerder gezien.
Er zijn wel diverse afbeeldingen van Leeuwarder stadspoorten bekend, maar niet deze die vlak voor de afbraak gemaakt zijn. Voor Harlinger stadspoorten gold hetzelfde. Alleen in Sneek is nog een van de vier waterpoorten bewaard gebleven.
Boers publiceerde een mooi artikel over mijn vondst met afbeeldingen in de Leeuwarder Courant van 13 augustus 2015.

Rechts: waterpoort van het Schavernek. Links de Vrouwenpoort, Leeuwarden
Navraag bij Ihno Dragt van het Museum Admiraliteitshuis te Dokkum leerde dat de Dokkumer tekening rond het jaar 2000 bij het Deense veilinghuis Bruun Rasmussen geveild werd. Op die veiling werden ook afbeeldingen van andere Leeuwarder stadspoorten verkocht!

Helaas stonden niet alle afbeeldingen (slecht 5 van de 8, bij dit artikel) in de veilingcatalogus afgebeeld zodat we nu (nog) niet weten of er wellicht ook nog een tekening van een Dokkumer stadspoort is gemaakt door Martinus Rørbye.

Hopelijk komen we daar ooit nog achter als ze weer uit een privé-collectie tevoorschijn komen!

Voor de liefhebbers nog even de in de database van SMK gevonden tekeningen op een rijtje:
Wirdumer poort, Leeuwarden.
Figuren en voertuigen (waarschijnlijk bij Wirdumer poort).
Andere tekening Wirdumer poort, Leeuwarden.
Mannetje, (waarschijnlijk bij Wirdumer poort).
Franeker poort, Harlingen.


Friese poorten/bruggen in catalogus Bruun Rasmussen, 2000.