vrijdag 3 juli 2015

Fries erfgoed website RedBot.frl online

Tot 2018 wordt er door twaalf Friese organisaties intensief samengewerkt aan het digitaliseren vanFries cultureel erfgoed. De Fries erfgoed hub RedBot.frl is vanaf nu de online portaal voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed.
Denk daarbij aan atlassen, schilderijen, museumcollecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten of prenten en tekeningen. Het prestigieuze meerjarenproject dat al eerder in het nieuws kwam onder de titel Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed wordt gefinancierd vanuit het provinciale investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân.

De site waar alles te lezen is over de voortgang van het project en de oplevering van deelprojecten is op 30 juni gelanceerd met zowel een Friestalige als Nederlandse versie. RedBot is een verwijzing naar de oude Friese koning Radboud - in het Fries Redbad - een roemruchte en nogal strijdlustige koning. In ons digitale tijdperk herleeft hij onder de naam RedBot. Nu zorgt hij er namelijk voor dat de Friese cultuur de hele wereld kan veroveren, want dat is precies wat RedBot voor ogen heeft: “zorgen dat het gedigitaliseerde cultureel Fries erfgoed voor iedereen overal ter wereld online ontsloten wordt”. De site waarop nu vooral nog nieuws over de voortgang van het project te vinden is wordt in de toekomst het portaal voor digitaal Fries erfgoed.

Een jaar voorbereiden

De provincie Fryslân gaf in mei 2014 groen licht voor het project. Vanaf die tijd is er vooral gewerkt aan de voorbereidingen. Het samenstellen van een bestuurlijke raad, technische mogelijkheden verkennen, aanbestedingen uitschrijven en prestaties en contracten met de verschillende samenwerkingspartners vastleggen. Bij tijd en wijle een complex project dat door Bert Looper - directeur van erfgoedbewaker Tresoar - als projectleider aangestuurd wordt.
Twaalf samenwerkingspartners uit vooral de culturele hoek gaan binnenkort van start met de digitalisering. Op 16 juni is het contract met Museumfederatie Fryslân getekend. Deze organisatie coördineert de digitalisering van de collecties van circa 30 Friese musea. Ook het Fries Film Archief is inmiddels gestart met de digitalisering van historisch beeldmateriaal.

Banen voor Friezen
Het geld dat beschikbaar is gesteld – vijf miljoen euro - moet in het kader van het programma Wurkje foar Fryslân voor een groot deel worden besteed aan het versterken van Friese werkgelegenheid op korte termijn. Er is inmiddels een aantal mensen aan de slag, maar zakelijkheden als contracten en aanbestedingen zitten een snellere inzet van Friese werknemers wat in het vaarwater. Daar komt met de ingebruikname van de speciaal gebouwde scanstraat en de getekende contracten nu snel verandering in. Binnenkort start het bedrijf GMS dat de scanstraat bouwt met de werving van Friese medewerkers.

donderdag 2 juli 2015

Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland

Zoals we reeds in een eerder blogbericht meldden publiceert onze eindredacteur Warner B. Banga samen met de Amelander kenner Douwe de Boer het nieuwe boek Windscheppen op Ameland. Hierin worden alle bekende molens die ooit op Ameland hebben gestaan uitgebreid en kleurrijk beschreven.

Voor de geïnteresseerden en snelle beslissers hebben we zowel een Namenindex van het boek Windscheppen op Ameland, als een intekenvoordeel waarover u hieronder en op de afbeeldingen/bonnen kunt lezen.
Details:
- 144 bladzijden
- formaat 21 x 21 cm
- geheel full colour
- met namenindex molenaars
- paperback €15,-
- hardcover €22,50

Intekenvoordeel
U ontvangt de hardcover voor €20 i.p.v. €22,50 en de paperback voor €12,50 i.p.v. €15,- als u nu intekent. Stuur een e-mail met uw adresgegevens en het aantal exemplaren naar bestel@wijdemeer.nl. Deze intekenactie is geldig tot 1 september 2015.


Lees meer: http://www.amelanderhistorie.nl/products/windscheppen-op-ameland/

zondag 21 juni 2015

Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa

Ons lid Ane G. Witteveen uit Lauwersoog heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de schippers in
zijn familie. Het resultaat daarvan heeft hij gepubliceerd in een mooi vormgegeven hardcover boek op A4-formaat, geproduceerd bij Andeko, die ook ons blad De Sneuper maken.

Hoofdpersoon van het boek is Cornelis Witteveen, die 300 jaar geleden geboren werd in Noordwolde, grietenij West-Stellingwerf. Hij ontwikkelde zich van een handelsman bij het heidevolk langs de rivier de Linde tot een koopvaarder bij het zeevolk langs de Zuiderzee te Lemmer.
Vanuit een genealogische invalshoek is getracht zijn activiteiten in de vrachtvaart en toegespitst op de handel naar het Oostzeegebied, met daarbij zijn belevingswereld in de zeilvaart van die jaren, zo duidelijk mogelijk en integraal in beeld te brengen.
Na voltooiing van het onderzoek lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat we hier te maken hebben gehad met een van de actieve reders langs de westkust van Friesland in de 18de eeuw.

Al eerder schreef Ane een coverartikel voor De Sneuper over voorouder Barteld Witteveen die naar Spitsbergen voer als stuurman op de Willem Barendsz.

De Sont speelt een grote rol in de schippersfamilie omdat diverse telgen met name op de Oostzee voeren als koopvaardijschipper en daarbij de tol in de Sont passeerden.

Er is zelfs een zilveren beker bewaard gebleven, in de collectie van het Fries Scheepvaartmuseum, uit 1782 toen Cornelis Witteveen ontvanger-generaal van Lemsterland was en deze als geschenk van ene F.G. Gerken ontving.

Van de kleine oplage is voor de liefhebber nog een exemplaar te verkrijgen door een  mail te sturen aan Ane G. Witteveen
Na een betaling van 25 Euro ( kostprijs plus verzendkosten ), op rekening NL 32 RABO 0363072225 ten  name van A.G Witteveen, zal deze worden toegestuurd.

vrijdag 19 juni 2015

De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen

Het zomernummer van 2015 van ons verenigingsblad De Sneuper, nummer 118, heeft als coververhaal 'Met de trekschuit naar Dokkum'. Architect en lid Broor Adema beschrijft, met prachtige oude illustraties (oa een tekening van trekschipper Feenstra en een jonge Dokkumer uit 1834 door de beroemde Deense kunstenaar Martin Rorbye), hoe de trekschuit rond 1650 opkwam in onze regio na de aanleg van de Stroobosser Trekvaart (een financieel debacle trouwens).

Deel 2 van het verhaal over de aannemersfamilie Egas uit Holwerd wordt gelardeerd met oude familiefoto's en Mattie Bruining vertelt ons over Kwartierherhaling in haar familie.
Jan Kooistra neemt ons mee naar de molen De Welkomst te Akkerwoude, die helaas nu niet meer bestaat. Harmen Dates Westerlaan, geboren op 17 mei 1874 te Akkerwoude was de laatste molenaar aan de Molenweg.

Onze huis-heraldicus Rudolf Broersma beschrijft deze keer de dorpswapens van Hantum en Hiaure, waar we de afgelopen voorjaarsvergadering hielden.
Jan de Vries brengt de Spitkeet in Harkema onder de aandacht. Het openluchtmuseum geeft u een mooi inzicht in het harde leven van vroeger. Interessant voor een zomers bezoek!

Sneuper Simon Koorn ontdekte via zijn familie-onderzoek Gulmans dat er 200 jaar geleden in Ternaard een epidemie van Rot- en Zenuwkoorts heerste die in de Visbuurt begon!
Ihno Dragt komt met een schitterende schenking van twee pendanten, schilderijen, aan museum Admiraliteitshuis. Afgebeeld zijn Duco Ant(h)on(ius) de Kampherbeke (Kampferbeek / Campferbeck) von Eichstorff (Dokkum, 18 sept 1771 - 1 maart 1829) en Hendrina Geertruid Suiderbaan (Dokkum 16 sept 1772 - 11 maart 1837), dochter van de Dokkumer stadssecretaris Boote Suiderbaan.
Onze vaste rubrieken staan weer vol met onderhoudende verhalen en verrassende foto's.

Zo is De Sneuper 118 weer gevuld met voor elk wat wils en gevarieerde artikelen, waar de volgende keer misschien ook uw onderzoek of tekst tussen kan staan. Want wij blijven afhankelijk van de kopij van onze leden. Stuur dus vooral uw bijdrage in!
Dat en nog veel meer in dit nummer van De Sneuper dat binnenkort bij de leden op de mat valt (en u kunt ook een digitale versie als gratis extra krijgen, laat het ons weten!):

Inhoudsopgave:
HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
- Met de trekschuit naar Dokkum, Broor Adema
- Korenmolen De Welkomst, Akkerwoude, Jan Kooistra
- Spitkeet Harkema, Jan de Vries
- Rot- en Zenuwkoorts in Ternaard, Simon Koorn

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
- De familie Egas uit Holwerd, deel 2, Klaas Egas
- Kwartierherhaling (Bijlsma, Renkema, Meines), Mattie Bruining

 
RUBRIEKEN & COLUMNS
- COLUMN: Je mutte mar hoare...,Ihno Dragt

- HERALDIEK: wapen en vlag van Hantum en Hantumhuizen, Rudolf Broersma

 
DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA
- Digitaal verhaal: Genealogie-boeken en (Friese/Amelander) ramen, Hans Zijlstra

- Ingeboekt: Ontsnapt aan het bloedbad, Waalse Furie in Dokkum 1572
- Herdruk Geschiedenis van Dokkum. U kunt nog intekenen!

Op de Praatstoel 2: verhalen uit NOF. Bestel dit fantastische boek (leuk als kadootje)! Slechts 20 euro voor ruim 400 pagina's hardcover (plus verzendkosten 6,75 ivm dikte boek. Af te halen in Dokkum, Oosternijkerk en Amsterdam zonder verzendkosten).
 
Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar) via dit online formulier. 

Onze najaars-ledendag is in oktober 2015 op Ameland. Nadere informatie volgt binnenkort!

zondag 14 juni 2015

Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië

Recent werd de Groninger Henk Niemeijer geïnterviewd door TV- en radiorubriek van
AvroTros: Eenvandaag. Hij vertelde daarin dat er momenteel, met steun van de particuliere Cortsstichting en met behulp van het Nationaal Archief, een grote hoeveelheid documenten uit de VOC-archieven die in Batavia, het huidige Jakarta, zijn opgebouwd wordt gescand. En al vrij snel na het scannen staan de documenten ook online.
Al eerder blogde ik over een document waarin beschreven werd hoe een VOC-schip bij Ameland strandde.

De gedigitaliseerde archieven van Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beslaan grofweg de periode 1600-1800 en zijn eenvoudig te doorzoeken met een zoekveld waarin de zoekterm kan worden ingevoerd. In de resultaten kunt u dan doorklikken naar de bijhorende scans met uitgebreider teksten, die u dan zelf moet transcriberen.
Wat kunt u zoal vinden over VOC-opvarenden uit onze regio?

- De familie Canter Visscher bijvoorbeeld met diverse familieleden (20 resultaten).
- Ene Ruurt Johannes de Vries, die voor bigamie naar Nederland werd teruggezonden, 7 Nov 1774. Bij Tresoar vind je iemand met die naam die stuurman is en in 1762 en 1765 kinderen in Dokkum laat dopen.
- Den lieutenant collonel Gerardus Beilanus de Wendt over Bantamse rebellen, 1750
- Kollumer Eyso de Wendt in VOC archief Indonesie: 1755, fol. 37.
- Tot commandeur derselve aangesteld Abel Tasman, met ad­sistentie van den piloot majoor Frans Visser, 13 Jan.1644
-  Zuyderlanden aan volk v Abel Jansz. Tasman, ten dien eynde uytgeweest zijnde, 1 maand gagie te vereeren, 21 Dec 1643.
- Commando daarover zal Martin Gerrits de Vries (uit Harlingen), met adsistentie van Frans Visser, voeren, 17 October 1644.

Als u zelf ook een mooie vondst doet, laat het dan weten of schrijf er een artikel over!

zondag 7 juni 2015

Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers

De meeste van ons kennen wel het werk van de Mormonen uit Salt Lake City die wereldwijd
genealogische bronnen hebben gescand en online beschikbaar hebben gesteld via www.familysearch.org
Het is echter niet vanzelfsprekend dat men gemakkelijk zijn weg in deze rijke online bron kan vinden.
Maar er zijn initiatieven om dit voor Nederlandse onderzoekers wat te vereenvoudigen. In eerste instantie was er Genver.nl en tegenwoordig is deze service te vinden via de website Zoekakten.nl

Wat kunt u zoal vinden voor Friesland?
De toegevoegde waarde zit hem met name in de scans van de DTB boeken en Huwelijkse bijlagen.
Via Overzicht Plaatsnamen kunt u een lijst van Friese plaatsen vinden via het tabje FR.
Als u dan bijvoorbeeld Kollum aanklikt heeft u een keuze uit Dopen, (Onder)Trouwen, Trouwbijlagen en Lidmaten. Als u het cirkeltje bij Dopen aanklikt ziet u dat deze beschikbaar zijn over de periode 1696-1794, 1696-1811 en 1696-1812. Burgerlijke Stand-data zijn niet beschikbaar voor Kollum maar die staan al op Tresoar.nl en AlleFriezen.nl.
Vervolgens krijgt u bij het verder klikken de scans te zien die u kunt vergroten en doorbladeren.
Uiteraard werkt het bij andere Friese plaatsen op een vergelijkbare manier.

Daarnaast heeft u via www.Tresoar.nl al vele bronnen in digitale vorm beschikbaar. In Alle Friezen kunt u zelfs de bijbehorende akte van de Burgerlijke Stand digitaal opvragen.

Anton Musquetier scande daarnaast ook vele kerkboeken (DTB) uit onze regio, zodat die eenvoudig per computer zijn door te bladeren.

Ons eigen Streekarchief te Dokkum vindt u met o.a. unieke scans van oude foto's via www.HICNOF.nl 

Op landelijk niveau is de Archiefzoeker van Erik Hennekam een goed startpunt, ook als u specifieke personen zoekt.
En vergeet het Nationaal Archief in Den Haag niet met prachtige bronnen over VOC, WIC etc.

Zoeken op naam of plaats in oude kranten, boeken en tijdschriften levert vaak interessante artikelen op via Delpher.
Voor recentere gegevens, bijvoorbeeld grafstenen, is www.graftombe.nl een mooie bron.
En Inscripties in Friesland voor 1811 vindt u in de onvolprezen database van Hessel de Walle. 


zaterdag 6 juni 2015

Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar

CBG kondigt in een begeleidende brief bij het kwartaalmagazine Gen. (80 pagina's per nummer) dat het 70-jarig bestaan het moment is om diverse wijzigingen door te voeren. Het jaarboek is afgeschaft (vandaar het relatief dikke magazine) en per 1 juli 2015 zal het magazine ook (dus extra) te lezen op PC of tablet via www.genmagazine.nl ) Per die datum zal gelijk ook het nummer van maart en juni digitaal beschikbaar komen.
Leden van onze vereniging kunnen dat al langere tijd (we kunnen u een pdf toesturen of kijkt u voor oudere nummers van De Sneuper en gedigitaliseerde boeken en artikelen op ons Sneuper Slideshare platform).

Een van de peilers van het nieuwe CBG is de website WieWasWie. Ook vraagt men de leden zoveel mogelijk digitaal te communiceren en een email-adres door te geven. Dat kunt u bij ons ook doen via onze website Historische Vereniging Noordoost-Friesland en ons email-adres.
Het dossier met thema 'Erfenissen van de oorlog' bevat een artikel over de late gevolgen van de Hongerwinter, een interview met twee overlevenden van het bombardement op Doetinchem en een artikel over familiegeschiedenis en de oorlog.
Buiten het dossier gaat het hoofdartikel over Sport en familiegeschiedenis. In de jaren 1930 kwamen contacten - ook tussen jongens en meisjes - vaak tot stand op de sportclub, en werden hele families lid van 'de club'. De archieven van al die sportclubs zijn doorzoekbaar via databestanden van het Huygensinstituut voor Nederlandse Geschiedenis.
En er bestaat de mogelijkheid dat u behoort tot een andere club: die van de Lisser Wassenaars. De familie heeft een familiewapen met wassende manen (inderdaad: wassenaars). Ook in Friesland heeft zich een tak van deze familie gevestigd.
Mocht u denken van één van de in het door Kees Kuiken geschreven artikel genoemde personen uit Lisse (19 afstammelingen van Jacob Filipsz in 1622) af te stammen, dan kunt u dat bewijzen door uw dna af te staan.
Om de digitalisering een flinke stap in de goede richting te geven heeft CBG momenteel 5 nieuwe vacatures.

maandag 1 juni 2015

1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd

Burgemeester Bilker van Kollumerland c.a. opent op woensdag 3 juni 2015 de viering van het 1250-jarig bestaan van Westergeest. Om 19 uur wordt met medewerking van Brassband De Bazuin het startschot gegeven voor 4 dagen jubileumfeest.

Hoogtepunt zal ongetwijfeld de reünie zijn voor (oud-)dorpsbewoners op zaterdag 6 juni 2015. Opgave voor de reünie kan digitaal via www.westergeest.net of telefoonnummers 0511-444312 of 0511-444726.

Het 1250-jarig bestaan vindt plaats op basis van aanwijzingen en aannames. Zo werden in 1870 meer dan duizend jaar oude 'skeletten van drie volwassen menschen' gevonden in de Aldswemmer bij Westergeest en ligt er nog een onbeschadigd gedeelte van een dijkwering uit ca 900. Waarschijnlijk wordt daarmee de Walddyk bedoeld.

De oude bijnaam van Westergeest, Foestrum, geeft ook te denken. Het zou een verbastering zijn van Fostera-hiem. De plek van verering van de Germaanse godheid Fosite of Fostera. De eerste zendelingen bouwden dit heidense heiligdom om tot een Christelijke kerk. Karel de Grote (742/747-814) speelde daarbij een belangrijke rol. Hij werkte zodoende aan een soort verlengstuk van zijn wereldlijke macht.

De monumentale sporen van 1250 jaar geschiedenis zijn nog steeds te zien. En dit unieke jubileum wordt aangegrepen om die dorpshistorie extra onder de aandacht te brengen. Liefhebbers van regionale en lokale historie zullen bijvoorbeeld zeer ingenomen zijn met de prachtige informatieborden die verspreid door het dorp staan. Daarop staat kort de geschiedenis beschreven van de lokatie waar het bord staat. Een QR-code op de borden verwijst naar uitgebreidere informatie.

Er is het afgelopen jaar druk aan het programma gewerkt. Westergeest heeft er van alles aan gedaan om een geweldig jubileumfeest neer te zetten. Veel initiatieven en ideeën zijn uitgewerkt in een prachtig feestprogramma. Houd voor de ontwikkelingen de website www.westergeest.net in de gaten!


Kijkt u ook voor historische informtatie en de geschiedenis van Westergeest in zeven vensters, op het Hystoblog.

vrijdag 29 mei 2015

Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel

Onder het Friese volk werd ze liefkozend Marijke Meu genoemd. Maria Louise, landgravin van
Hessen-Kassel (1688-1765), mocht zich na haar huwelijk met Johan Willem Friso, vorst van Nassau-Dietz en Prins van Oranje, Prinses van Oranje noemen. In 1711 werd ze weduwe nadat haar man verdronk in het Hollands Diep. Tot de meerderjarigheid van haar zoon, de later Willem IV, was ze gouvernante en in 1759 was ze nog eens zes jaar gouvernante in Friesland voor haar kleinzoon en latere stadhouder Willem V. Dit jaar wordt met tal van evenementen het 250e sterfjaar van Marijke Meu herdacht.
Op 10 april organiseerde de Fryske Akademy een wetenschappelijk symposium met acht lezingen die diverse facetten van haar leven belichtten. Een selectie daaruit verschijnt in dit nummer.
Marijke Bruggeman behandelt de contacten van Maria Louise met Den Haag, die via correspondenten verliep.
Hanno Brand gaat in op de stadhouderlijke hofhouding op het Princessehof.
Kunsthistoricus en lid van onze vereniging Piet Bakker zet het (portret-)schilderijenbezit van de prinses op een rijtje en Jeanine Otten schijnt haar licht op de culinaire cultuur van het 18e eeuwse hofleven. Over de Duitse hovenier Knoop, die de tuinaanleg verzorgde van haar Friese buitenverblijven, rapporteert Geart de Vries uitvoerig. Ook is er in Historisch Centrum Leeuwarden een tentoonstelling over Knoop en de tuinen van Mariënburg. En tenslotte laat Yme Kuiper zien hoe landgraaf Carl van Hessen-Kassel een grote inspiratiebron voor haar was.

Historisch Tijdschrift Fryslan is bij diverse boekhandels in Friesland verkrijgbaar in de losse verkoop of via een abonnement en lidmaatschap van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur.

dinsdag 26 mei 2015

Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij

Binnenkort zal verschijnen:

Ter Lune
Van burcht tot boerderij


Auteur: Reinder H. Postma
144 pagina’s , hardcover, 88 pagina’s in kleur

Enkele jaren geleden is het pand Wouddijk 7 te Kollum in handen gekomen van de familie Veenstra-Boom. Boven de deur zit een zandsteen met twee familiewapens. Het was hen niet bekend van wie die wapens waren en ze vroegen of dit te achterhalen was. Dat heeft ertoe geleid dat er een uitvoerige zoektocht heeft plaats gevonden naar eigenaren en bewoners. Het pand heeft namelijk een zeer lange geschiedenis en is net voor 1400 voor het eerst gebouwd. Er zijn  stukken uit het kadaster opgespoord, artikelen over de bewoners in de kranten terug gevonden enz.

Een paar voorbeelden: op deze plaats hebben ruim 100 jaar Kloppenburgen geboerd, ze hadden Friese hazenwindhonden, ze fokten met stamboekkoeien en stamboekpaarden van het Friese ras, daarbij zijn foto’s teruggevonden en een stamboom van die paarden die terug gaat tot 1700, bijzonder, in veel families komen we zover niet eens.

Liefhebbers kunnen dit boek bij de auteur bestellen, de oplage zal beperkt zijn.
rhpostma4045@gmail.com

Inhoud
Inleiding .............................................................................................................................................3
1. Slot Ter Lune 1399.........................................................................................................................6
2. Meckema 1464 ............................................................................................................................15
3. Benckema / Eisma 1489.................................................................................................................20
4. Trimunt 1541 ............................................................................................................................26
5. Trimunt, het gaat nog goed 1547...............................................................................................30
6. Trimunt 1578 ............................................................................................................................34
7. Staten van Stad en Lande 1594 ...................................................................................................39
8. De periode 1580 tot 1650 ...........................................................................................................43
9. Dirk Fogelsangh ............................................................................................................................45
10. De periode 1698 tot 1708 ............................................................................................................47
11. Jacob Andries en Co / erfgenamen ............................................................................................50
12. De periode 1728 tot 1738 .........................................................................................................53
13. Na 1738 ....................................................................................................................................55
14. De periode 1758 tot 1778 ..............................................................................................................57
15. De erven van grietman Martinus van Scheltinga ..........................................................................59
16. Na 1788 - Frans Pieters van Lune ................................................................................................62
17. Erven Martinus van Scheltinga, kadaster 1832 ............................................................................65
18. Van Scheltinga, Van Limburg Stirum en Kloppenburg ................................................................67
19. Kloppenburg, Limburg Stirum, Heeckeren van Kell ...................................................................75
20. Van Heeckeren van Kell, Kloppenburg .....................................................................................83
21. De oorlog ...................................................................................................................................99
22. Lilian Guinevere Justine May van Heeckeren van Kell ............................................................111
23. Wybe en Ytje, 1957 ...................................................................................................................114
24. Van der Schaaf, SBL, zin en onzin, Veenstra / Boom.................................................................118
25. Plaatsbepaling, Minnema ........................................................................................................131
Familiewapens ...............................................................................................................................136
Bronnen .........................................................................................................................................138

donderdag 21 mei 2015

Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels

In een Nederlandse privé-collectie ontdekte glas-in-lood expert Kees Berserik wederom een ogenschijnlijk Fries wapenglas. Wat zien we afgebeeld?: een gedeeld wapenschild: heraldisch rechts (voor de kijkers links): goud de halve Friese adelaar in zwart en zilver drie lelies in zwart. Het andere deel: goud, een boom met drie vogeltjes.

In de Heraldische databank van het CBG staat het wapen van de familie De Jongh die de Friese halve adelaar met drie zwarte lelies draagt. Het lijkt hier een vrouwelijk wapen te betreffen.
In Familiewapens in Noord-Nederland (Bultsma,Dull en Brongers) is geen aanvullende informatie gevonden.
De boom (het mannelijk wapen) doet denken aan het familiewapen van Van Haersma maar daarin komen geen vogels voor.
Ik ben verder gaan sneupen in Wapenboek Hesman e.d. Het bracht geen nieuwe inzichten (Update: er is toch een wapen IJssel met drie vogels aan buitenkant van een boom). Ook Hessel de Walle en zijn online database met voorbeelden van Friese familiewapens gaf geen match.

Uiteindelijk bleek ik een aanwijzing te vinden op onze eigen site in de online Index op de Collectie Wapenfiches, Samengebracht door dr. A.L. Heerma van Voss, Gerangschikt naar wapenfiguren, Drs. J. Visser, Editie 2004, Onder auspiciën van de Fryske Rie foar Heraldyk, R.H. Postma:
1 boom met 3 vogels: IJssel

Bij Tresoar komt de familienaam (Van de) IJssel of IJsel voor in Dokkum en op Het Bildt. Maar welk echtpaar zal het betreffen?

Welke Friese heraldiek-kenner of genealoog heeft een suggestie?

Update: ons lid Klaas Pera verwees naar het boek “Graven spreken: perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden”, geredigeerd door Peter Bitter, Viera Bonenkampová en Koen Goudriaan. Daarin wordt ook de familie (Van) IJssel in Het Bildt en enkele Friese steden besproken. Zie daarvoor de volgende link:
https://books.google.nl/books?id=BcPSAQAAQBAJ&pg=PA228&dq=familie+ijssel+in+dokkum&hl=nl&sa=X&ei=mqddVafoMMX-UoDcgNgB&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=familie%20ijssel%20in%20dokkum&f=false

zondag 10 mei 2015

Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen

Kenner van gebrandschilderde ramen in de Nederlanden, Kees Berserik, legde ons een vraag voor met betrekking tot enkele ramen waarop het woord Fries te herkennen is. De ramen bevinden zich in een particuliere collectie in Vlaanderen, al zeker 80 jaar.

Oud-directeur van het Fries Scheepvaartmuseum, Sytse ten Hoeve, had het antwoord:
De fragmenten gebrandschilderd glas komen zeker uit een Friese kerk. Het ensemble met de allegorie op de Gerechtigheid komt uit een glas dat geschonken is door de [hoogmog]ende [Gedepu]teer [de] Staten van Fries[land]. Het andere ensemble met een allegorie op de Eenheid (zeven gebundelde pijlenbundels) komt uit een glas van de [Reken]mees [t]ers Va[n Friesland] uit 17[..]. De fragmenten zij dus 18de-eeuws, maar vroeg. De kwaliteit van de voorstellingen is beter dan die van de bekende Friese glasschilders Ype en Jurjen Staak.
Over het derde raam: De allegorische figuur is te geschonden om vast te stellen wat ze voorstelt. Op de voorgrond inderdaad een ankerstok. Het anker is doorgaans het symbool van de hoop.

Over gebrandschilderde ramen in Friese kerken kunt u meer lezen in deze gedigitaliseerde versie van een artikel van Sytse ten Hoeve.

Uit welke kerk de ramen precies komen weten we (nog) niet. In ieder geval niet uit de kerk van Hollum op Ameland, waarvan we zoveel nieuws ontdekt hebben sinds ons gepubliceerde onderzoek in De Sneuper nummer 111 en De Sneuper nummer 115.


donderdag 7 mei 2015

Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt

Museumdirecteur, lid van onze vereniging en columnist van De Sneuper, Ihno Dragt reikte op 6 mei zijn nieuwste boek uit aan de gepensioneerde Dokkumer huisarts André Jansen. Het boek heet “Ontsnapt aan het bloedbad: Hendrik van Bra’s verhaal over de ‘Waalse Furie’ van 1572 in Dokkum.”

Een tweede exemplaar was voor ons erelid Reinder Tolsma van de Commissie Naamgeving van de gemeente Dongeradeel en gaat vergezeld van het verzoek om het pleintje bij de Hanspoort om te dopen tot “Plein van de Waalse Furie”.

Het rijk geïllustreerde boek (100 pagina’s), uitgegeven door de Stichting Historia Doccumensis, verhaalt het ooggetuigenverslag van de Dokkumer arts Hendrik van Bra.

Deze wist ternauwernood aan het bloedbad te ontsnappen dat aangericht werd in opdracht van Caspar de Robles. Die was stadhouder van Friesland in naam van de Spaanse koning.

Na de inname van Den Briel eerder dat jaar (1 april 1572) ontstond er overal in de Nederlanden gewapend verzet tegen de Spaanse overheersing. Dokkum had zich juichend aangesloten bij de geuzen maar werd weer ingenomen door De Robles. Tussen de 400 en 500 burgers en boeren werden afgeslacht, de stad werd geplunderd en uiteindelijk in brand gestoken. Het wrede lot van Dokkum moest een waarschuwing zijn voor andere Friese steden om zich niet bij de Oranjegezinde geuzen aan te sluiten.

Het gebeuren ging de geschiedenis in als De Waalse Furie van Dokkum omdat de krijgsmacht van De Robles voornamelijk uit Waalse huurtroepen bestond.

Omdat deze de stad makkelijk binnen konden dringen bij de Hanspoort, pleit Dragt ervoor het pleintje daar te noemen naar die Waalse Furie. Als nagedachtenis aan het grootste bloedbad dat Dokkum ooit beleefde en dat doet denken aan de huidige gruweldaden van de I.S.

Al eerder werd in Dokkum dendrochronologisch onderzoek gedaan dat in relatie stond met de Waalse Furie. De binnenstad werd niet geheel platgebrand zoals eerst werd gedacht.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan André Jansen. Hij is één van de opvolgers van Hendrik van Bra als arts in Dokkum (nadat Van Bra in Heidelberg had gestudeerd) en tot zijn pensionering huisarts van de auteur.
Ihno Dragt werd telefonisch geinterviewd door Omrop Fryslan. Ook is er een video waarin Dragt en Reinder Tolsma aan het woord komen.

Update: Een prachtig artikel over 'Furies in beeld' verscheen in Tijdschrift Zeventiende Eeuw van 2014, online te raadplegen!

woensdag 6 mei 2015

Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei

Uitnodiging lezing op locatie 20 Mei a.s. om 20.00 uur, georganiseerd door Oud-Dockum.

Sprekers: Lammert de Hoop (historicus) & Broor Adema (architect)
Titel:  “Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon

Deze presentatie wordt gehouden op 20 Mei a.s. in de kapel.

Thema: “ Wat bezielde katholieken tot herleving van Bonifatius bedevaarten in protestants Dokkum? Welke visie schuilt er achter de unieke architectuur van de kapel? 

Wat zijn eigentijdse functies van dit religieuze monument voor stad en regio?  “

Op  20 Mei   2015   20.00 uur   Bonifatiuskapel  Bronlaan 12 te Dokkum

maandag 4 mei 2015

Kennis delen waar het kan

Tijdens onze ledendag in Hantum was éen ding meer dan duidelijk: Alleen door het delen van kennis helpen we elkaar verder met onze onderzoeken en wordt het sneupen pas echt leuk. Je hebt er niets aan jarenlang onderzoek te doen en vervolgens de vruchten daarvan niet te delen middels een publicatie of het uitwisselen van gegevens met leden en andere geïnteresseerden in uw onderwerp.

Sneupers op oud streekarchief boven brandweerkazerne te Dokkum
Ons eerste erelid en mede-oprichter van onze vereniging, wijlen W.T. Keune, was niet alleen streekarchivaris van Noordoost-Friesland, hij schreef ook nog vele artikelen en kleine boekjes over o.a. de kerken in onze regio. Op het streekarchivariaat Noordoost-Friesland in Dokkum kunt u deze publicaties gratis inzien.

Maar wie niet in de gelegenheid is in Dokkum ter plaatse poolshoogte te nemen kan tegenwoordig ook via internet al veel vinden. Recent heb ik enkele boekjes van Keune gescand en via ons Slideshare-kanaal beschikbaar gesteld.

Deze boekjes kunt u als pdf downloaden of via de pijltjestoetsen online doorbladeren en vergroten:
- Doopsgezind en remonstrant in Dokkum, 1973
- De kerk van Anjum, in het licht van oude rekeningen, 1973
- De kerk in Hantum, 1978

Heeft u zelf ook nog een mooie publicatie die zonder copyright te scannen en publiceren is, stuur dan de pdf of scans per email en wij delen het via onze website!

Het sluit ook allemaal mooi aan op het plan om het al lang uitverkochte standaardwerk Geschiedenis van Dokkum te herdrukken. Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden via de inteken-actie, waarvoor 500 geïnteresseerden nodig zijn.
Intekenaren krijgen een voordeel van 10 euro op de normale verkoopprijs  van € 49,50 en kopen het boek dus voor slechts €39,50. Bovendien worden er onder de intekenaren 10 exemplaren verloot.

zondag 3 mei 2015

Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015

Na 22 jaar werk is het eindelijk klaar, het langverwachte boek van de Buwalda genealogie. Dit boek is een mega-update van de Buwalda-stambomen na de Genealogie Buwalda van W.Tsj. Vleer, welke verscheen in 1954.
Een fullcolour boekwerk van 148 pagina’s met heel veel informatie en vooral veel foto’s en tekeningen van deze familie door de eeuwen heen.

Dit boek behandelt alle 12 verschillende Buwalda takken over de gehele wereld, van 1500 tot 2015. In het boek is de zogenaamde Dokkumer tak de grootste qua aantal nakomelingen!
Een groot deel van het onderzoek heeft dus betrekking op de Dongeradelen.
Omdat zoveel informatie nog eens zo’n 850 pagina’s in beslag zou nemen, zijn de uitgebreide stambomen op een bijgevoegde CD-rom gezet.

De prijs bedraagt slechts 25,--  per boek inclusief verzendkosten (binnen Nederland).

Het boek is vanaf nu te bestellen bij fam.aabuwalda@home.nl en geef daarbij aan of u het boek ophaalt of wilt ontvangen per post. Bij ophalen zijn de kosten slechts € 20,=.
Het bankrekeningnummer is NL62ABNA0481332456 tnv A.A. Buwalda en vermeld erbij duidelijk je naam, adres, postcode en woonplaats.
Levering vindt plaats in mei of juni a.s. en er worden 200 exemplaren gedrukt dus wees er op tijd bij.
André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda

donderdag 30 april 2015

Kuifstuk kerk Metslawier curieus

Ons lid Doede Douma onderzoekt een curieus kuifstuk. Hij rapporteert het volgende: De Nederlands Hervormde kerk van Metslawier wordt binnen opnieuw geschilderd en er is een dubbele herenbank uit 1777 [de kerk is ook van die datum] met een kuifstuk aangebracht en daarin zijn twee wapenbordjes bevestigd.
Er is door de schilder gezocht naar wat er eventueel op heeft gestaan, maar er was niets te vinden en ze hebben het afgekrabd maar geen wapens te vinden of iets dergelijks.
Volgens het boek van Herma van der Berg, Noordelijk Oostergo is er tijdens een restauratie in 1970 een briefje gevonden met de letters S[monogram m.v.?]I 1777 den 26 mayes.
Op de bank is een koperen plaatje bevestigd met daarop: jkvr.Sjoukje Oldersma Heringa van Haersma de With 1828-1887
Ik dacht eerst dat zal wel van die familie zijn van Van Haersma, maar de bank is uit 1777.
Ik heb het lidmatenboek nagezocht van Metslawier die begonnen in 1772 maar kan daar niets uit opmaken en ook het boek van Hessel de Walle en ook grafzerken nagezocht maar niets van dat alles.
Heeft iemand misschien een tip voor mij wat ik kan doen?
Zie de bijgaande foto om te zien wat ik bedoel.
Dat kuifstuk is door Yge Rintjes uit Dokkum gemaakt (zie zijn gezinstaat hieronder),die hier meer heeft gedaan in de buurt, in verschillende kerken.

Geert vd Veer vulde aan: Sjoukje Oldersma v Haersma de With is het vijfde kind van grietman van Oostdongeradeel Van Haersma de With. Zij zal de bank hebben gehuurd van de kerk maar hiervan heb ik geen bewijs gevonden. Zij is later naar Heidelberg vertrokken en heeft een relatie gehad met dr. Adam Erasmus Pfaff. In de buurt van Metslawier hebben nog jaren daarna de zgn Pfafflanden gelegen.
Doede kwam vervolgens nog met deze info: Ik heb intussen de maten van het kuifstuk genomen en die zijn:11 cm breed en 13 cm hoog. Ook het lidmatenboek van Metslawier 1773-1873 nagezocht maar kon niets aanwijsbaars vinden daaruit met de letters S I  of M V. Onduidelijk is ook wie de man en wie de vrouw is.
In de Leeuwarder Courant van 4-9 1779 wordt een Buitenplaats te koop aangeboden in Metslawier en twee gestoelten in de kerk van Metslawier en Niawier en eigenaar Henricus van Wyckel te Metslawier, Boelgoed verkoper en voorheen Secretaris van Oostdongeradeel.
In 1780 is er een boelgoed van deze Henricus en is hij later vertrokken naar Britsum volgens het bovengenoemde lidmatenboek
Hector Livius van Altena wordt de koper hiervan blijkt uit de koopbrieven blz 350 nr.120.

Henricus van Wyckel is gedoopt 5 oktober 1742 te Leeuwarden als zoon van Johannes van Wyckel en Ava Cornelia Glinstra en het is het derde huwelijk van Johannes. Daarvoor zijn er twee kinderen geboren met dezelfde naam en waarschijnlijk jong overleden.
Dhr Jan Walda vermeld in het boek van 400 jaar Ned.Herv.kerk te Niawier pag.29 over de verkoop van een buitenplaats op 23 augustus 1779 met een dubbele  bank in de kerk aldaar. Dit komt uit Wumkes Stads en Dorpskroniek van 1700-1800.
Die Buitenplaats is in het bezit geweest van de familie Bosman.
Het huwelijk heb ik nog niet kunnen vinden op Tresoar.

Wie heeft er nog suggesties?

Gezinsstaat Yge Rintjes, door Doede Douma:
A    Yge Rintjes Damsma, Beeldsnijder, wonende te Dokkum, is afkomstig uit Makkum, is overleden op vrijdag 2 maart 1781 te Dokkum.

Yge Rintjes heeft in de Herv.kerk van Metslawier het snijwerk gedaan van de dubbele herenbank[Rococokrul]  1777
Ook heeft hij de preekstoel en het doophek gemaakt van de Ned.Herv.kerk van Dokkum[zie boek Het herenhuis Helder aan de Dockumer Ee]in 1751
De preekstoel in de Ned.Hervormde kerk van Holwerd uit 1778 in rococostijl is ook door Yge Rintjes gemaakt.
Het snijwerk van de Ned.Hervormde kerk van Oosternijkerk is mogelijk ook van Yge.

Yge was gehuwd (1) met Sibbeltje Jans.

Van Yge en Sibbeltje zijn twee kinderen bekend:

1    Reintje Yges Damsma is Roomskatholiek gedoopt op vrijdag 23 november 1759 te Dokkum.

2    Jan Yges Damsma, Mr.Beeldhouwer, is gedoopt op dinsdag 9 november 1762 te Dokkum, is overleden op zaterdag 12 augustus 1826 aldaar.  Jan werd 63 jaar, 9 maanden en 3 dagen.
Jan trouwt (kerk) op zondag 25 september 1785 te Dronrijp op 22-jarige leeftijd met Elisabeth Gerrits Kienstra.  Elisabeth is afkomstig uit Dronrijp.

Yge gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 juni 1764, trouwt (kerk) op zondag 8 juli 1764 te Dokkum Gehuwd in de Room-Katholieke kerk (2) met Martha Ages Hofmans.  Martha is afkomstig uit Leeuwarden.

Van Yge en Martha zijn zes kinderen bekend:

3    Age Yges Damsma is Roomskatholiek gedoopt op zondag 7 april 1765 te Dokkum, is jong overleden.

4    Reintje Yges Damsma, wonende te Dokkum en te Wirdum, is Roomskatholiek gedoopt op woensdag 3 juni 1767 te Dokkum, is overleden op zondag 12 januari 1851 te Hennaarderadeel.  Reintje werd 83 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Woond in 1811 in Wirdum

5    Sietske Yges Damsma, wonende te Dokkum, is Roomskatholiek gedoopt op zondag 4 december 1768 aldaar, is ongehuwd overleden op donderdag 6 maart 1828 aldaar.  Sietske werd 59 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

6    Ida Yges Damsma is Roomskatholiek gedoopt op zondag 16 december 1770 te Dokkum, is jong overleden in 1776.  Ida werd 6 jaar.

7    Sibbeltje Yges Damsma, wonende te Dokkum, is gedoopt op vrijdag 23 april 1773 aldaar Gedoopt in de Roomskatholieke kerk.
Sibbeltje was gehuwd met Jan Braakhuis.

8    Ida Yges Damsma is Roomskatholiek gedoopt op zondag 19 mei 1776 te Dokkum, is jong overleden.


dinsdag 28 april 2015

Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland

Op Ameland zijn in de loop van de tijd ongeveer tien molens geweest; niet allemaal op hetzelfde moment of op tien verschillende plaatsen, maar wel verspreid over de twee delen van het eiland, bij de dorpen Ballum en Hollum en bij de dorpen Nes en Buren.
Zo kende de korenmolen De Phenix in Nes twee voorgangers en staat koren- en mosterdmolen De Verwachting van Hollum nu op precies dezelfde plek waar in de vorige eeuw de oorsponkelijke molen stond.

In dit boek zijn de geschiedenissen van tien Amelander molens beschreven, elk vanuit het perspectief van de betreffende molen en zijn molenaars. Zij kochten jaarlijks van de Heer van de Vrije Heerlijkheid het octrooi "om zijn wind te mogen scheppen" en te kunnen malen. Onze redacteur en molen-expert Warner B. Banga is een van de auteurs, naast Douwe de Boer. Banga publiceerde recent ook een boek over de herbouwde molen Windlust van Burum.

- 144 bladzijden

- formaat 21 x 21 cm

- geheel full colour

- met namenindex molenaars

- paperback €15,-

- hardcover €22,50

Intekenvoordeel
U ontvangt de hardcover voor €20,00 i.p.v. €22,50 en de paperback voor €12,50 i.p.v. €15,- als u nu intekent. Stuur een e-mail met uw adresgegevens en het aantal exemplaren naar bestel@wijdemeer.nl. Deze intekenactie is geldig tot 1 september 2015.

Lees meer: http://www.amelanderhistorie.nl/products/windscheppen-op-ameland/

zondag 26 april 2015

Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015

Het was een wat druilerige dag maar dat weerhield ons er niet van vol energie te beginnen aan de voorjaars-ledendag 2015 in Hantum. In het dorpshuis Ald Skoalle, een voormalig schoolgebouw, verwelkomde de net geridderde voorzitter Haije Talsma een kleine vijftig belangstellende leden.
We stonden stil bij het recente overlijden van Otto Vos en Gerrit de Jong, beide mannen die veel voor de vereniging betekend hebben. Gelukkig zijn er verder vooral positieve berichten. Ons ledental groeit nog steeds, met nu zo'n 550 leden. De penningmeester, Johannes Dijkstra, meldde ook dat we er financieel goed voor staan. Er is tevens een leuk bedrag binnengekomen als gift, vanwege onze ANBI-status die belastingvriendelijk schenken mogelijk maakt.
De uitgegeven boeken over de oral history vanaf 1850 in Noordoost Friesland, Op de Praatstoel 1 en Op de Praatstoel 2, zijn inmiddels zo goed verkocht dat we uit de kosten van deze toch hoge kwaliteit hardcover boeken zijn. Van Op de Praatstoel 2 zijn nog steeds exemplaren te bestellen, een leuk kado-idee voor iedereen met een band met de regio!

Arjen Dijkstra deed als secretaris verslag van het afgelopen jaar. Er zijn kritische vragen over de indexering en transcripties van de Mairieboeken van de Dongeradelen en Dokkum, dus de Franse tijd. Het wordt hoog tijd dat deze online komen, eventueel via onze eigen website!
Gerard de Weger heeft het bestuur verlaten en wordt met applaus vervangen door Ciska Hoekstra.
Hans Zijlstra deed verslag van de digitale activiteiten van de vereniging. We trekken zo'n 10.000 unieke bezoekers per maand naar onze webpagina's, via Twitter hebben we bijna 1000 volgers en onze digitale nieuwsbrief gaat naar ruim 250 belangstellenden.
De essentie is dat we zoveel als mogelijk moeten delen. Alleen dan helpen we elkaar en brengen we jarenlang onderzoek over het voetlicht. En bovenal kunnen we dan verbeteringen en ontdekkingen delen. Delen is vermenigvuldigen! De verhalen uit onze regio zijn het waar we het voor doen. Er lijkt ook schot te komen in het in ere herstellen van de herdenkingssteen uit 1671 bij Ezumazijl. De aanwezige oud-wethouder Haakma blijkt hem persoonlijk namens het Wetterskip weer thuisgebracht te hebben. Nu nog een nette plaatsing, met bv een afdak en net bordje met uitleg!
Door onze geweldige netwerken van sneupers, professoren en andere experts zijn we inmiddels een veelgebruikte bron, ook bij andere publicaties en tentoonstellingen.

Jacob Roep deed verslag van de redactie-activiteiten van het afgelopen jaar. De kopij-portefeuille is goed gevuld maar blijf nieuwe insturen! We zoeken nieuwe voorbeelden a la de koffer van tante Mathilde, dus als u thuis ook een mooi stel brieven, een schoorsteenstuk of ander oud voorwerp heeft, schrijf er een artikel over!

Om 12 uur gaan we aan de lunch en komt ook Reinder Postma langs met 78-toerenplaten waarop ingesproken boodschappen staan van de ouders, vrouw en dominee van de bekende Eester Jaap Broersma, die rond 1948 in Soerabaja als dienstplichtig soldaat verbleef. De gelige platen werden gedrukt door de NV dagblad Trouw en per luchtpost verstuurd. Ondanks de wat krakende en hobbelige platen hebben we het meeste materiaal nu als mp3 gedigitaliseerd!

Aansluitend bezochten we de kerk van Hantum, met een mooi glas-in-loodraam en oude preekstoel.
Op het kerkhof een steen van ca 1700 waarover nog de vraag bestaat wie er precies onder liggen.
Terug in het dorpshuis hield de mediacommissie van de 4-H dorpen een presentatie met oude foto's en films. Altijd leuk om te zien!

Na dit onderhoudende deel vertrokken we per auto naar het 3 kilometer verderop liggende Hantumhuizen alwaar de prachtige Romanogotische kerk uit de 12e eeuw bewonderd werd. We mochten zelfs in de toren (het oudste deel) klimmen. Een van onze leden bespeelde zelfs het kerkorgel.
In de kerk zelf bijzondere muurschilderingen, mogelijk gemaakt door Scandinaviërs, een deksel van een sarcofaag, vlakbij de preekstoel en nog enkele zeer oude grafstenen.
Kijkt u voor een impressie met foto's en filmpjes in ons online album!

Aanvulling: het idee is om op of iets voor zaterdag 24 oktober 2015 de najaars-ledendag op Ameland te houden. Meer info volgt.

vrijdag 24 april 2015

Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder

Op 24 april 2015 dacht onze voorzitter Haije Talsma naar een mini-symposium over elektrische vaartuigen te moeten in zijn woonplaats Burdaard. Het pakte iets anders uit. In plaats van zelf een toespraak te moeten houden, naam de burgemeester van Ferwerderadiel, Wil v.d. Berg het woord. De toespraak over elektrisch varen kon Haije ongebruikt in zijn zak steken.
Na een uitvoerige rede van v.d. Berg over de verdiensten van Haije in het bestuurlijke leven werden Haije de versierselen behorende bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Haije herpakte zich daarna (op zijn geheel eigen wijze) snel en schudde een nieuwe toespraak uit zijn mouw!
Een impressie van Haije’s staat van dienst:
Van 2006 tot en met 2014 was Haije wethouder van de gemeente Ferwerderadiel met de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Openbare Werken, Milieu en Duurzaamheid en Recreatie en Toerisme.

Onder zijn verantwoordelijkheid heeft de gemeente op het gebied van ruimtelijke kwaliteit een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt. Met de inzet op ruimtelijke kwaliteit rondom de herstructurering van Burdaard, de Lytse Buorren in Marrum en de bouw van het woonzorgcentrum Offingaburg in Hallum heeft de gemeente Ferwerderadiel in 2010 de eerste Anita Andriesen Prijs gewonnen.

Ook heeft Haije zich ingezet voor een duurzame gemeente en voor de Stichting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel. Hij stond aan de basis gestaan van LEF. LEF is een breed platform voor initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie, dat anders dan de overheid ook zelf “bedrijfsmatige” zaken kan oppakken. Dit initiatief heeft al snel landelijke bekendheid gekregen en heeft als inspiratiebron voor andere gemeenten gediend.  Ook is Haije nu al enige tijd voorzitter van de Stichting Elektrisch Varen Friesland, deze stichting heeft als doelstelling het stimuleren van elektrisch varen in de provincie.

Sinds 1970 is Haije daarnaast al actief op kerkelijk gebied, zo was hij actief in het jongerenwerk, was hij diaken en voorzitter van de diaconie van de toenmalige Gereformeerde kerk in Burdaard.

Ook op cultureel gebied was Haije actief, zo was hij medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Ruurd Wiersma in Burdaard en was hij eveneens medeoprichter en voorzitter van de Stichting Molen De Zwaluw in Burdaard.